Tip-2 diyabet hastalarının duygu düzenleme güçlükleri ile yeme tutumlarının anksiyete ve depresyon seviyeleri üzerindeki etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020-08-06

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Amaç: Bu çalışmada tip-2 diyabet hastalarının yeme tutumları ve duygu düzenleme güçlükleri ile anksiyete ve depresyon seviyeleri arasındaki ilişkiyi ölçmek amaçlanmıştır. Yöntem: 18 yaşın üzerinde olan ve İstanbul’da yaşayan herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan 234 kişiye ve İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran tip-2 diyabet tanılı 274 hasta olmak üzere toplamda 508 katılımcıya anket uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmanın bulgularına göre tip-2 diyabet hastalarının tip-2 diyabet olmayan grubuna göre anksiyete, depresyon seviyeleri, kısıtlayıcı yeme tutumu puanları anlamlı derecede daha yüksektir. Tip-2 diyabet olmayan bireylerin dışsal yeme tutumu puanı ise tip-2 diyabet olan gruba göre daha yüksektir. Değişkenler arasındaki ilişkiye bakıldığında; tip-2 diyabet hastalarının duygu düzenleme güçlükleri ile anksiyete ve depresyon seviyeleri arasındaki ilişki pozitif yönde, depresyon seviyesi ile kısıtlayıcı yeme tutumu arasındaki ilişki negatif yönde, anksiyete seviyesi ile duygusal yeme tutumu arasındaki ilişki pozitif yöndedir. Regresyon analizine göre tip-2 diyabet hastalığının anksiyete ve depresyon seviyesi üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Tip-2 diyabet hastalarının anksiyete seviyesi üzerinde tip-2 diyabet hastalığı ve duygu düzenleme güçlüğünün; depresyon seviyesi üzerinde ise tip-2 diyabet hastalığı, duygu düzenleme güçlüğü ve yeme tutumunun etkisi olduğu saptanmıştır. Alt boyutlar ele alındığında ise tip- 2 diyabet hastalarının kısıtlayıcı yeme tutumunun, duygusal yeme tutumunun, açıklık, amaçlar ve strateji alt boyutlarının depresyon seviyesi üzerinde; kısıtlayıcı yeme tutumunun, açıklık, amaçlar ve strateji alt boyutlarının ise anksiyete seviyesi üzerinde bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Sonuç: Tip-2 diyabet hastaları ile tip-2 diyabet olmayan bireyler arasında anksiyete ve depresyon seviyeleri, kısıtlayıcı yeme tutumu ve dışsal yeme tutumları arasında bir farklılık vardır. Tip-2 diyabet hastalarının tip-2 diyabet hastalığının anksiyete ve depresyon seviyeleri üzerinde pozitif yönde bir etkisi vardır.
Purpose: In this study, it was aimed to evaluate the relationship between eating attitudes and emotion regulation difficulties of type-2 diabetes patients and their anxiety and depression levels. Methods: 234 people over the age of 18 who do not have any chronic illnesses from Istanbul. In addition, located in the province of Istanbul, total of 508 participants were surveyed, including 274 patients with type – 2 diabetes who applied to Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Research and Training Hospital. Results: According to the study's findings, anxiety, depression levels, restrictive eating attitudes are significantly higher than the type-2 non-diabetes group of type- 2 diabetes patients. The external eating attitude score of individuals without type-2 diabetes is higher than in the group with type-2 diabetes. When you look at the relationship between variables; The relationship between emotion editing difficulties and anxiety and depression levels in type-2 diabetes patients is positive, the relationship between depression level and restrictive eating attitude is negative, and the relationship between anxiety level and emotional eating attitude is positive. According to regression analysis, type-2 diabetes has a positive effect on anxiety and depression levels. The anxiety level of type-2 diabetes patients is the difficulty of disease and emotion regulation on type-2 diabetes; on the level of depression, type-2 diabetes, difficulty editing emotions and eating attitude have been found to have an effect. When the sub-dimensions are taken, the restrictive eating attitude of type-2 diabetes patients, emotional eating attitude, openness, objectives and strategy sub-dimensions are on the level of depression; restrictive eating attitude, openness, objectives and strategy sub-dimensions have an effect on anxiety levels. Conclusion: There is a difference between type-2 diabetes patients and person who is without type-2 diabetes, anxiety and depression levels, restrictive eating attitudes and external eating attitudes. Type-2 diabetes patients have a positive effect on anxiety and depression levels of type-2 diabetes.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 61-69)
xii, 77 leaves

Anahtar Kelimeler

Tip-2 diyabet, Yeme tutumu, Duygu düzenleme güçlüğü, Anksiyete, Depresyon, Type – 2 diabetes, Emotion regulation difficulties, Eating attitude, Anxiety, Depression

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Erinç, M. (2020). Tip-2 diyabet hastalarının duygu düzenleme güçlükleri ile yeme tutumlarının anksiyete ve depresyon seviyeleri üzerindeki etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.