Avrupa Birliği ülkelerinde medya okuryazarlığına yönelik güncel eğilimler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018-12-30

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Uşak Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Bu çalışma, Avrupa Birliği ülkelerinde medya eğitiminin geliştirilmesi, medya okuryazarlığına ilişkin süreçler ve projeler hakkında yapılan araştırmalarla ilgilidir. Çalışma, Avrupa Birliği’ne üye devletlerdeki medya eğitim faaliyetlerini çeşitli girişimler, projeler ve birincil odak noktaları açısından değerlendirmektedir. Çalışmanın amacı, Avrupa ülkelerinin en fazla dikkat gösterdikleri medya eğitimi ve okuryazarlık alanlarını belirlemektir. Yazarlar, Avrupa Birliği ülkelerindeki vatandaşların medya eğitimine yönelik faaliyetlerini ve AB'deki medya okuryazarlığının arttırılması için medya eğitiminin gelişimine önemli katkılar sağlayan projeleri özetlemeyi ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma ayrıca, örgün eğitim sisteminin dışında çoğunlukla, nüfusun belirli gruplarını kapsamak amacı ile şirketler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından uygulanan faaliyetler ve projelerin yer aldığı ders dışı eğitim üzerine de yoğunlaşmaktadır. Çalışmada, verilen konuyla ilgili yayınlanmış araştırmaların ve teorik çalışmaların ikincil verilerini ve sonuçlarını analiz edilmektedir. Giriş, örgün ve okul dışı eğitimin amaçları ve farklılıkları açısından kısa bir özet sunmaktadır. Daha sonra, bireysel okuma yazma türleri (medya okuryazarlığı, medya içeriğinin eleştirel analizini içeren okuryazarlık, medya ve bilgi okuryazarlığı, film okuryazarlığı, haber okuryazarlığı, internet okuryazarlığı, çevrimiçi güvenlik, dijital oyun okuryazarlığı) kategorize edilerek medya eğitim alanları belirlenmektedir. Tanımlanan alanlarda ve okuryazarlık türlerinde AB ülkelerindeki mevcut girişimler, örnek olarak verilmektedir. Verilen bilgiler, mevcut medya eğitim faaliyetlerinin bir özetini oluşturmak ve AB ülkelerindeki okul dışı eğitim girişimlerinin baskın odak noktalarını saptamak için kullanılmıştır. Çalışma, böylece AB nüfusunun medya okuryazarlığı oluşumuna aktif olarak katkıda bulunan okuryazarlık ve organizasyon türlerine genel bir bakış sunar.
The study deals with an investigation into the processes and projects related to the development of media education and media literacy in the countries of the European Union. The study asseses media education activities in individual EUMember States in terms of various initiatives and projects and their primary focus. The aim of the study is to identify areas of media education and literacy to which European countries devote most attention. The authors aimto summarize and compare projects that give significantly contributed to media education development throught their activities towards media education of citizens and improving media literacy in the EU. The text also focuses on extracurricular, non-formal education concentrated around activities and projects outside of the formal education system; those are mainly implemented by companies and non-profit organizations in order to involve selected groups of the population. In the text, the authors analyse secondary data and results of published researches and theoretical studies on the given topic. The introduction provides a brief description of formal, non-formal and informal education in terms of their goals and differences. The authors then characterise the areas of media education by categorising individual types of literacy (including media literacy, literacy involving critical analysis of media content, digital and information literacy, film literacy, news and reading literacy, Internet literacy and online safety, digital game literacy and media communication literacy) existing initiatives in the EU countries are provided as examples in the identified areas and literacies. The given information is used to create a summary of the current media education activities and the dominant focal points of non-formal education initiatives in individul EU countries. The study thus offers an overview of the types of literacies and organisations actively contributing to the formation of a media literate EU population.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Medya eğitim alanları, Avrupa Birliği, Film okuryazarlığı, Dijital okuryazarlık ve güvenlik, Medya eğitimi, Medya okuryazarlığı, Haber okuryazarlığı, Okul dışı eğitim, Dijital oyun okuryazarlığı, Areas of media education, European Union, Film literacy, Internet literacy and online safety, Media education, Media literacy, News and reading literacy, Non-formal education, Digital game literacy and media communication literacy

Kaynak

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

4

Künye

Şeylan, S. (2018). Avrupa Birliği ülkelerinde medya okuryazarlığına yönelik güncel eğilimler. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(4), 333-348.