Üç boyutlu biçimde uçma algısı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-01-28

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Uçma ve bu edimi gerçekleştiren kanatlar, çağlar boyu inanç dünyasında irdelenmiş ve soyutlamalar inceleme konusu olmuştur. Ayrıca uçma edimi, insan psikolojisi ve Leonardo'nun bu konudaki araştırmaları örneklenerek araştırılmış ve kanat sembolünün ikilemleri, sanatta biçim, algıalımlama sorunları açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak da, günümüz sanatında düşüncenin görselleşmesi yine kısa bir tarihsel geçiş ve örneklerle verilmek istenmiştir. Anahtar kelimeler; biçim, algı psikolojisi, uçma ve kanat sanatçıların özellikle ilgi duydukları bir tema olmuştur. Araştırmanın özünde kanat tematik olarak ele alınmış, etimolojik ve aerodinamik yönleri incelenmiştir. Konu, tarihsel bir geçiş yapılarak anlatılmaya çalışılmış, kanadın, inanç dünyasındaki yeri, paganizmde ve tek tanrılı dinlerdeki rolü, önemle vurgulanmıştır. Sanat alanında kanadın simgesel varlığının görselleştirilmesi incelenmiş ve bu alanda Çağdaş sanatta üç boyutlu yapıtlar üreten Brancusi ve uzun araştırmalara konu olan, kuş ve kanat soyutlamaları irdelenmiş, son olarak da günümüz sanatında düşüncenin görselleşmesi yine örneklerle anlatıma sunulmak istenmiştir.
Avian forms and the Wings accomplishing the act of flying have been elaborated thoroughly for centuries in religious beliefs which have led to various analysis for abstractions. In addition, the act of flying, human psychology and Leonardo's research on the subject have been illustratively studied. Attempts have been made to explain the dilemma of the symbol of wings, the artistic form and the perceptual problems. Finally, the visualization of the thought is being depicted in today's art through a short historical transition and examples. Keywords; form, perceptual psychology, flying, wings have always been a subject that artists have highly been interested in. In this research, the wing has been analyzed thematically and its etymologic and aerodynamic aspects have been studied. The subject has been explained through the history; and the role of the wing in religious belief and in paganism has been emphasized. The visualization of the symbolic existence of the wings has been explored. In this respect, contemporary artist Brancusi's three-dimensional works and his bird and wing abstractions have been researched in great detail. Finally, the visualization of the thought in today's art has been explained through examples.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 176-182)
xvii, 183 leaves

Anahtar Kelimeler

Algı psikolojisi, Biçim, Form, Kanat, Uçma, Flying, Perceptual psychology, Wing

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kasbaryan, A. (2012). Üç boyutlu biçimde uçma algısı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.