Analyzing the impact of brand sustainability practices on brand loyalty

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2024-02-12

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

This study delves into the impact of sustainability practices on brand loyalty, particularly within the fast-fashion industry. It addresses the growing consumer awareness of how fast-fashion brands manage their environmental and ethical responsibilities and how such practices influence consumer loyalty. The research posits that effective communication of sustainability initiatives via social media can significantly enhance consumer trust, satisfaction, and engagement, thereby fostering greater brand loyalty. However, the challenge lies in managing these digital platforms to prevent the dissemination of content that could damage the brand's reputation. Utilizing a quantitative research method, a cross-sectional survey was distributed across multiple social media channels to analyze the interconnections between sustainability practices and their effect on brand loyalty, alongside variables such as satisfaction, trust, and engagement. The analysis, conducted using SPSS, employed various statistical tools and demonstrated a positive link between transparent sustainability practices and brand loyalty. The findings reinforce the importance of sustainability in strengthening brand loyalty in the fast-fashion industry. This study, while providing valuable insights, acknowledges limitations due to its specific demographic focus and the concentration on a single industry sector.
Bu çalışma, özellikle hızlı moda endüstrisinde sürdürülebilirlik uygulamalarının marka sadakati üzerindeki etkisini incelemektedir. Tüketicilerin hızlı moda markalarının çevresel ve etik sorumluluklarını nasıl yönettiklerine ve bu tür uygulamaların tüketici sadakatini nasıl etkilediğine dair artan farkındalığı ele alır. Araştırma, sosyal medya aracılığıyla sürdürülebilirlik girişimlerinin etkili bir şekilde iletişiminin, tüketici güvenini, memnuniyetini ve katılımını önemli ölçüde artırabileceğini ve böylece marka sadakatini daha da güçlendirebileceğini öne sürmektedir. Ancak, markanın itibarına zarar verebilecek içeriklerin dijital platformlar üzerinden yayılmasını önleme konusunda bir zorluk bulunmaktadır. Nicel bir araştırma yöntemi kullanarak, sürdürülebilirlik uygulamaları ile marka sadakati arasındaki ilişkileri, memnuniyet, güven ve katılım gibi değişkenlerle birlikte analiz etmek için çapraz bir anket, birden fazla sosyal medya kanalı aracılığıyla dağıtılmıştır. SPSS kullanılarak yapılan analiz, çeşitli istatistiksel araçlar kullanmış ve şeffaf sürdürülebilirlik uygulamaları ile marka sadakati arasında pozitif bir bağlantı göstermiştir. Bulgular, sürdürülebilirliğin hızlı moda endüstrisinde marka sadakatini güçlendirmedeki önemini pekiştirmektedir. Bu çalışma, değerli içgörüler sunmasına rağmen, belirli bir demografik odağa ve tek bir endüstri sektörüne yoğunlaşma nedeniyle sınırlılıklarını kabul etmektedir.

Açıklama

Text in English ; Abstract: English and Turkish
Includes bibliographical references (leaves 82-88)
xii, 100 leaves

Anahtar Kelimeler

Sustainability, Fast-fashion brand, Customers’ satisfaction, Engagement, Sürdürülebilirlik, Hızlı moda markası, Müşteri memnuniyeti, Etkileşim

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Audi, U. G. (2024). Analyzing the impact of brand sustainability practices on brand loyalty. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.