EOQ model with transportation cost under deterministic demand

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-12-24

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Inventory planning issues are one of the most important aspects of the companies. To have optimal stock level both for production planning and low stock holding cost with successful demand forecast is also very important. If the companies work with high stock level, it causes the increase of the unused capital and it hinders to use the money for more effective operations. In global world, the companies purchase goods, semi-finished goods or materials from different regions of the world. They purchase the goods with variable quantities from different regions and directly affect the stock level of the companies. Furthermore it is essential to take transportation cost into account with the consumption quantity of material and the purchase price of unit material while determining inventory stock levels. There are also different payment options in purchasing of materials. The cash payment or the payment after receiving goods have also role in determining stock levels. When we take into account the transportation options and the payment options of purchasing materials the classical economic order quantity model is inadequate. The aim of this thesis is to have a new approach of economic order quantity model by considering the transportation cost and different payment options when we have deterministic demand. By the calculation of all possible transportation and payment alternatives, it becomes possible to find the optimum options of transportation and payment. The new model was implemented for a specific material of company X, for deterministic demand and the aim is to have optimal stock level for the specific material. The program MINITAB is used to find the appropriate method among different forecasting methods. The consumption of specific materials is evaluated and a sample group is composed to implement the new model. The all possible transportation modes, transportation durations and the historical demand data of 2010 and 2011 are collected and analyzed. Demand forecasting methods are applied on historical demand data and the results are accepted as deterministic and transportation modes and times are investigated in excel and used in problem. The process of the model is shown for the material WTR910R and the results are compared with the old system of company X.
Envanter planlama bir şirketin en önemli çalışma bölümlerinden biridir.Talep tahminlerinin başarılı olarak yapılması ile stok seviyelerinin uygun seviyede tutulması hem üretim planı açısından hem de stok maliyetlerinin düzenli ve düşük devam etmesi için çok önemlidir. Yüksek stok seviyesi ile çalışılması paranın gereksiz yere bağlanmasına sebep olur ve efektif olarak kullanılmasını engeller. Globalleşen dünya ile şirketler dünyanın her yanından mamul, yarı mamul veya malzeme tedariki sağlamaktadır. Farklı bölgelerden farklı yükte mal getirtilmesi envanter planı ve maliyetlerini de önemli ölçüde etkilemektedir. Artık stok seviyelerinin hesaplanmasında malzemenin tüketim miktarı ve fiyatının yanında ulaşım maliyetlerinde hesaba katılması gereklidir. Bunun yanında tedarikçiden malzeme satın alınmasında farklı ödeme şekilleri de vardır. Peşin ödeme yapılması veya malzemenin stoka girdiği anda ödemenin yapılması da stok seviyelerinin belirlenmesinde önemli bir etkendir. Bu noktada klasik ekonomik sipariş miktarı modeli yetersiz kalmaktadır. Bu tezin amacı düzenli talep hareketlerinde ekonomik sipariş miktarı modelinin ulaşım maliyetleri ve ödeme şeklinin de hesaba katılarak farklı açıdan değerlendirilmesidir. Farklı ödeme şekillerinde ve farklı ulaşım alternatifleri arasından en düşük toplam maliyetin bulunmasıdır. Ancak tüm alternatiflerin maliyetlerinin de bulunması sayesinde stratejik açıdan diğer seçenekleri inceleme şansıda yakalanmış olacaktır. Oluşturulan modelin uygulaması X firmasının talebi düzenli olan belirli malzemeler üzerinde yapılmıştır ve stok seviyeleri optimum seviyeye getirilmesi hedeflenmiştir. Talep tahmin yöntemlerinin belirlenmesi için MINITAB programı kullanılmıştır. Malzemelerin tüketim hareketleri incelenerek tüketim talepleri düzenli olan malzemeler seçilerek model için örnekleme hazırlanmıştır. Bu gruba ait malzemelerin ulaşım çeşitleri, ulaşım süreleri ve 2010, 2011 yılına ait tüketim rakamları dataları toplanmış ve analiz edilmiştir. Son iki yıla ait olan talepler kullanılarak talep tahmin yöntemleri uygulanmış ve deterministtik hale getirilmiş, ulaşım çeşitleri ve ulaşım süreleri MS Excell programı kullanılarak standardize edilip problemde kullanılmıştır. Modelin süreçleri WTR910R malzemesi üzerinde uygulanıp sonuçlar incelenmiş, X firmasında devam eden sistem ile karşılaştırılmıştır.

Açıklama

Text in English ; Abstract: English and Turkish
Includes bibliographical references (leaves 87-88)
xi, 96 leaves

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kars, C. (2012). EOQ model with transportation cost under deterministic demand. İstanbul: Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.