Yerel yönetimlerde iç denetim yapısının kurumsal risk yönetimi vizyonuna etkisi (İstanbul İlçe Belediyeleri üzerine bir alan araştırması)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018-06-12

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Bu çalışma, yerel yönetimlerinde iç denetim yapısının kurumsal risk yönetimi vizyonuna olan etkisini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde işletmelerin takdim ettiği hizmetlerin niteliğinin ile hızının çoğaltılması, kaynaklarının verimli, iktisadi ile etkin bir biçimde değerlendirilmesi ve işletmenin bütün kademesinde karar alıcıların kamuoyuna hesap vermesi yönündeki reform istekleri artmıştır. Bu talebe cevap verebilmek için kurumsal risk yönetiminin kurum hedeflerine ulaştırılmasında ve iç denetim biriminin bu konuda güvence ve danışmanlık faaliyeti yapması gerekmektedir. Bu kapsamda bu çalışma ile iç denetim birimlerinin yerel yönetimlerde risk odaklı iç denetim uygulamalarını ile kurumsal risk yönetimi uygulanması konusundaki farkındalığı tespitidir. Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümlerinde denetim, iç denetim, risk yönetimi ve kurumsal risk yönetimi konuları birçok kaynak yardımıyla açıklanmaya çalışılmaktadır. Uygulama kısmında yapılan araştırmanın genel amacı çerçevesinde İstanbul’da 5 ilçe belediyesindeki iç denetim ve mali hizmetler birimiyle derinlemesine mülakat yöntemi çerçevesinde yüz yüze görüşüldü. Araştırmanın sonucunda ise iç denetim yapısının kurumsal risk yönetimi vizyonuna olan etkisini konusunda iç denetçilerin istekli olması ve üst yönetimin konuya müspet bakması durumunda güzel uygulamalarla karşılaşılmıştır. Bu konuda üst yönetimin istekli ve iç denetçilerin aktif olması gerektiği tespit edilmiştir.
This study aims to determine the effect of internal audit structure on the vision of corporate risk management in local administrations. Today, the demand for reforms has increased as the quality and speed of the services offered by the institutions has increased, the resources have been used effectively, economically and efficiently and the administrators at all levels have accounted for the public. In order to respond to this request, it is necessary for the institutional risk management to reach the institutional targets and the internal audit unit to carry out assurance and consultancy activities in this respect. In this context, this study identifies internal audit units' awareness of risk-focused internal audit practices and the application of corporate risk management in local governments. In the first part of this work, auditing, internal audit, risk management and corporate risk management issues are explained with the help of many resources. Within the framework of the study, which was carried out in the application section, a face-to-face interview was held with the internal audit and financial services unit of the 5 district municipalities in İstanbul. As a result of the research, good practices have been encountered when the internal auditors are willing about the effect of internal audit structure on the vision of corporate risk management and if the senior management looks positive. It has been determined that the top management's willingness and internal auditors should be active in this respect.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves: 92-97)
xi, 98 leaves

Anahtar Kelimeler

Denetim, Kurumsal risk yönetimi, Risk yönetimi, Auditing, Enterprise risk management, Risk management

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beyhan, M. (2018).Yerel yönetimlerde iç denetim yapısının kurumsal risk yönetimi vizyonuna etkisi (İstanbul İlçe Belediyeleri üzerine bir alan araştırması). İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.