Mimari tasarım eğitiminde biyomimikri ve form ilişkisinin kullanımı üzerine bir literatür incelemesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020-12-18

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Hayrullah Kahya

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Tasarım eğitiminde form oluşturma süreci, pek çok farklı alanın esin kaynağı olarak kullanılabildiği bir süreçtir. Bu alanlardan biri olan biyomimikri, doğa ile tasarımı bir araya getirmektedir. Doğadan esinlenilerek tasarlanan çalışmaların bazılarında doğal formların birebir kopyalanarak sonuç ürüne aktarıldığı görülmüştür. Bu yaklaşımla ortaya çıkan ürünler ise doğanın birer taklidi olmaktadır. Tasarım sürecinde doğal formlardan doğayı taklit etmeden de esinlenmek mümkün olabilir. Bununla birlikte, doğadan esinlenerek tasarlamak, tasarım eğitiminde kullanılan yaratıcı yaklaşımlardan biridir. Doğadaki formların soyutlanarak tasarıma aktarılması eğitimde faydalı bir pratik olmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, doğadaki formlardan esinlenen tasarım anlayışının sonuç ürününe yansıması konusu örnekler üzerinden araştırılmış ve tasarım eğitimindeki yansımaları incelenmiştir. Nitel olarak ele alınan araştırma için veriler, veri tabanı tarama yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, biyomimetrik tasarım anlayışında, doğadaki formlardan esinlenilerek yeni ve özgün formlar oluşturulabildiği ve bu yaklaşımının tasarım eğitimine fayda sağladığı tespit edilmiştir.
Design is inspired by many different areas in the form creation process. Biomimicry,one of these areas, combines nature and design. In some nature-inspired works, itwas seen natural forms were copied and directly transferred to the final design. Theproducts that emerge with this approach are imitations of nature. Besides, theconcept of design inspired by nature is one of the creative approaches used in designeducation. Designing by abstracting forms in nature is a beneficial practice ineducation. In this context, designs inspired by nature were investigated throughexamples, and the reflections of the approach in architectural design education wereexamined. The research is qualitative, and the data were collected by databasescanning method. As a result of the study, it was determined that the biomimicryapproach benefited by improving the limits of architectural design education anddeveloped a realistic and creative perspective in students.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İç mimarlık, Tasarım, Biyomimikri, Biyomimetrik tasarım, Interior architecture, Design, Biomimicry, Biomimetic design

Kaynak

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Özel Sayı/Special Issue

Künye

Ölgen, B. (2020). Mimari tasarım eğitiminde biyomimikri ve form ilişkisinin kullanımı üzerine bir literatür incelemesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Milli Mücadele'nin 100. Yılı Özel Sayısı, 539-551. doi:10.21733/ibad.794983