The impact of sensory marketing on consumer buying behaviour; an empirical analysis of retail chain

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023-02-14

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

The research analyzes the impact of sensory marketing on the success of advertisements. The recent growth of sensory marketing heralds a whole new age in the marketing industry, one in which the five senses of customers will be the primary emphasis of marketing tactics and methods. The five senses are the central emphasis of this marketing philosophy (sight, smell, hearing, taste, touch). Consumers' actions were found to be influenced by all five senses at the same time. From a management point of view, managers may employ sensory marketing to establish subconscious triggers that define customer perception of abstract conceptions of the product (such as its sophistication, quality, elegance, innovation, modernity, and interaction). This study used is quantitative in nature and survey questionnaire was used for data collection purpose. Study conducts self-administered survey and 250 questionnaires among respondents. Sound and the multi-sensory impact of ad campaigns have significant correlation. The relationship between brand promotions' visual and multisensory experiences is significant. The is no significance association between Feel and Multi-Sensory Experience of Brand Promotions. However, the study has significant correlation between Taste and Multi-Sensory Experience of Brand Promotions. Meanwhile Touch has significant association with Multi-Sensory Experience of Brand Promotions. At the end the Multi-Sensory Experience of Brand Promotions and Consumer Buying Behaviour are significantly associated. Consequently, the findings suggest that one effective way for businesses to entice and retain clients is to appeal to their senses via a well-planned marketing campaign.
Araştırma, duyusal pazarlamanın reklamların başarısı üzerindeki etkisini analiz ediyor. Duyusal pazarlamanın son zamanlardaki büyümesi, pazarlama endüstrisinde, müşterilerin beş duyusunun pazarlama taktikleri ve yöntemlerinin birincil vurgusu olacağı yepyeni bir çağın habercisidir. Beş duyu, bu pazarlama felsefesinin merkezi vurgusudur (görme, koklama, duyma, tatma, dokunma). Tüketicilerin eylemlerinin aynı anda beş duyudan da etkilendiği bulunmuştur. Yönetim açısından, yöneticiler ürünün soyut kavramlarına (sofistikeliği, kalitesi, zarafeti, yeniliği, modernliği ve etkileşimi gibi) ilişkin müşteri algısını tanımlayan bilinçaltı tetikleyiciler oluşturmak için duyusal pazarlamayı kullanabilirler. Kullanılan bu çalışma doğası gereği nicel olup, veri toplama amacıyla anket anketi kullanılmıştır. Çalışma, katılımcılar arasında kendi kendine uygulanan bir anket ve 250 anket yürütür. Reklam kampanyalarının ses ve çoklu duyusal etkisi önemli bir korelasyona sahiptir. Marka promosyonlarının görsel ve çoklu duyusal deneyimleri arasındaki ilişki önemlidir. Hissetme ve Marka Promosyonlarının Çoklu Duyusal Deneyimi arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Bununla birlikte, çalışma, Lezzet ve Marka Promosyonlarının Çoklu Duyusal Deneyimi arasında anlamlı bir korelasyona sahiptir. Bu arada Touch, Marka Promosyonlarının Çoklu Duyusal Deneyimi ile önemli bir ilişkiye sahiptir. Sonunda, Marka Promosyonlarının Çoklu Duyusal Deneyimi ve Tüketici Satın Alma Davranışı önemli ölçüde ilişkilidir. Sonuç olarak, bulgular, işletmelerin müşterileri cezbetmenin ve elde tutmanın etkili bir yolunun, iyi planlanmış bir pazarlama kampanyası aracılığıyla duyularına hitap etmek olduğunu göstermektedir.

Açıklama

Text in English ; Abstract: English and Turkish
Includes bibliographical references (leaves 57-66)
viii, 71 leaves

Anahtar Kelimeler

Sensory marketing, Consumer buying behaviour, Multi-sensory experience, Smart PLS, Duyusal pazarlama, Tüketici satın alma davranışı, Çoklu duyusal deneyim, Akıllı PLS

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sohail, M. U. (2023). The impact of sensory marketing on consumer buying behaviour; an empirical analysis of retail chain. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.