Geç ergenlik dönemindeki bireylerde duygusal yemenin yordayıcıları olarak irrasyonel inanışlar ve sosyal görünüş kaygısı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021-01-15

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Amaç: Bu araştırmanın temel amacı geç ergenlik dönemindeki bireylerde irrasyonel inanışların ve sosyal görünüş kaygısının duygusal yeme davranışı ile olan ilişkilerindeki yordayıcı etkiyi tespit etmektir. Ayrıca, cinsiyete göre irrasyonel inanışların, sosyal görünüş kaygısının ve duygusal yemenin farklılaşıp farklılaşmadığı ile yaş, beden kitle indeksi ve sosyal medya kullanımının sosyal görünüş kaygısı üzerindeki yordayıcı etkisi kontrol edilmiştir. Yöntem: Araştırmaya 18-24 yaş aralığındaki 297 katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler Sosyo-Demografik Bilgi Formu, Genel Tutum ve İnanışlar Ölçeği (Kısa Formu), Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği ve Duygusal Yeme Ölçeği ile toplanmıştır. Bulgular: Elde edilen veriler ile birlikte gerçekleştirilen istatistiksel analizler sonucunda irrasyonel inanışlar ve sosyal görünüş kaygısının duygusal yemeyi anlamlı düzeyde ve pozitif yönde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sosyo-demografik veriler ile gerçekleştirilen analizler sonucunda ise cinsiyete göre irrasyonel inanışlar, sosyal görünüş kaygısı ve duygusal yemenin farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Yaş, beden kitle indeksi ve sosyal medya kullanımı değişkenlerinin sosyal görünüş kaygısı üzerinde yordayıcı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Sonuç: Araştırmamızın bulgularının Türkçe alan yazınına irrasyonel inanışlar, sosyal görünüş kaygısı ve duygusal yeme değişkenleri arasındaki ilişkiye ışık tutarak literatüre katkı sağladığına inanılmaktadır.
Objective: The main purpose of the following study is determining the predictive effect of irrational beliefs and social appearance anxiety on emotional eating behavior among late adolescence individuals. Besides, the total scores of the variables are examined whether irrational beliefs, social appearance anxiety and emotional eating differs by gender. Also it was controlled thatwhether age, body mass index and social media use is predicted to social appearance anxiety. Method: 297 participants, age range between 18-24, were included in the study. The data obtained from the participants were collected by: Socio-Demographic Information Form, General Attitude and Beliefs Scale (Short Form), Social Appearance Anxiety Scale and Emotional Eating Scale. Results: As a result of the statistical analysis performed with the data obtained, it was concluded that irrational beliefs and social appearance anxiety significantly and positively predicted emotional eating. As a result of the analysis performed with socio demographic data, it was found that irrational beliefs, social appearance anxiety and emotional eating do not differ due to gender. It was also observed that age, body mass index and social media use variables did not have a predictive effect on social appearance anxiety. Conclusion: The findings of our study are believed to contribute to the Turkish literature by shedding light on the relationship between irrational beliefs, social appearance anxiety and emotional eating variables.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 119-126)
xiii, 127 leaves

Anahtar Kelimeler

Duygusal yeme, Geç ergenlik, İrrasyonel inanışlar, Sosyal görünüş kaygısı, Sosyo-demografik özellikler, Emotional eating, İrrational beliefs, Late adolescence, Social appereance anxiety, Socio-demographic characteristics

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yıldırım, E. (2021). Geç ergenlik dönemindeki bireylerde duygusal yemenin yordayıcıları olarak irrasyonel inanışlar ve sosyal görünüş kaygısı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.