Sinema öğrencilerinin kısa film üretimindeki katkıları: 2012-2022 film festivalleri kurmaca filmler bağlamında inceleme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023-07-26

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Sinema, gelişen teknoloji ve erişilebilirlik sayesinde sadece profesyonellerin alanı olmaktan çıkmış, herkesin kolaylıkla katılabileceği bir hale gelmiştir. Bu durumda sinema öğrencileri, dijital teknolojilerin gelişimiyle birlikte film yapma sürecine daha fazla dahil olabilmekte ve kendi hikayelerini anlatabilmektedir. Teknolojinin hızla gelişim göstermesiyle beraber günümüz Türkiye’sinde kısa film üretimi oldukça artmıştır. Özellikle son dönemde sayıları artan Sinema ve Televizyon bölümleri ve bu bölümde eğitim alan öğrenciler bu artışta önemli bir pay sahibi olmuştur. Başta festivaller olmak üzere üretilen bu filmler birçok farklı platformda izleyicilere ulaşmaya çalışmaktadır. Kısa film kavramı yapısı gereği birçok tanımlamaya maruz kalmış ve henüz tam olarak kavranamamış olsa da, her zaman film festivallerinin önemli bir parçası olmuştur. Bu çalışma kapsamında öğrenci filmleri, kısa filmler ve kısa film festivalleri arasındaki ilişki incelenecektir. Bu bağlamda asıl anlaşılmak istenen, öğrenci filmlerinin kısa film üretimine katkısı ve bu üretimin kısa film festivallerinin film yapımına olan etkileridir. Bu etkilerin ayrıntılı bir şekilde ölçülebilmesi için 2012-2022 yılları arasında film festivallerinde en çok başarı göstermiş ilk 10 film incelenerek, Türkiye’de sinema ve televizyon eğitiminin üretime olan katkılarına değinilecek, düzenlenen festivallere katılım gösteren öğrenci filmlerinin festivallerde edindiği yer ve bu festivallerin düzenlenmesine olan katkısı araştırılacaktır. Bu araştırmalardan elde edilen cevapların ışığında çalışmanın sonuca ulaştırılması hedeflenmektedir.
Owing to the developing technology and accessibility, cinema has become a place where everyone can easily participate, rather than being the field of professionals. In this case, with the development of digital technologies, cinema students can be more involved in the filmmaking process and tell their own stories. With the rapid development of technology, short film production has increased considerably in today's Turkey. Especially the Cinema and Television departments, which have increased in number recently, and the students studying in this department have had a significant share in this increase. These films, which are generally produced for festivals, try to reach the audience on many different platforms. The concept of short film has always been an important part of film festivals, although it has been exposed to many definitions and has not been fully grasped yet. Within the scope of this study, the relationship between student films, short films and short film festivals will be examined. In this context, what is wanted to be understood is the contribution of student films to the production of short films and the effects of this production on the production of short film festivals. In order to measure these effects in detail, the top 10 films that showed the most success in film festivals between the years 2012-2022 will be examined, the contribution of cinema and television education to production in Turkey will be mentioned, the place of student films participating in the festivals and their contribution to the organization of these festivals. will be investigated. In the light of the answers obtained from these studies, it is aimed to reach the conclusion of the study.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 147-154)
viii, 253 leaves

Anahtar Kelimeler

Kısa film, Sinema, Festival, Sinema ve televizyon eğitimi, Short movie, Cinema, Festival, Cinema and television education

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sarıkaya, A. (2023). Sinema öğrencilerinin kısa film üretimindeki katkıları: 2012-2022 film festivalleri kurmaca filmler bağlamında inceleme. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.