RegCM4.3.5 İklim modeli? benzeti?mleri? kullanılarak Türki?ye'ni?n gelecek hava sıcaklığı ve yağış klimatolojilerindeki deği?şi?kli?kleri?n çözümlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-06-01

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Ege Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Bu çalışmada 1970-2000 dönemi günümüz iklimine göre 2070-2100 dönemi için Türkiye’nin ortalama hava sıcaklığı ve yağış klimatolojilerindeki değişikler, bölgesel iklim modeli simülasyonları (benzetim) kullanılarak öngörüldü. Günümüz ve gelecek iklim koşullarının model kestirimlerinin yapılması için, International Centre for Theoretical Physics (ICTP) bölgesel iklim modeli RegCM4.3.5 kullanıldı. Met Office Hadley Merkezi’nin HadGEM2 küresel iklim modeli, Türkiye ve çevresi için alt ölçeklendirme yöntemi ile çalışıldı. Gelecekte Türkiye’nin iklim değişkenlerinde oluşacak değişimleri incelemek için, küresel iklim modelinin RCP4.5 ve RCP8.5 salım senaryoları çıktıları kullanıldı. Model çıktılarına göre, Türkiye’de ortalama hava sıcaklıklarında 3 °C ile 7 °C arasında değişen artışlar olacaktır. Sıcaklık artışı, sıcak mevsimlerde soğuk mevsimlere göre daha fazla olacaktır. Bölgesel iklim modeli sonuçlarına göre, Türkiye’nin yağış klimatolojisinde ise, –0.8 mm/gün ile 1.2 mm/gün arasında değişen değişimler beklenmektedir.
In this work, future changes for the period of 2070-2100 in mean air temperature and precipitation climatology of Turkey with respect to present climate (1971 to 2000) were projected by using regional climate model simulations. Regional Climate Model (RegCM4.3.5) of International Centre for Theoretical Physics (ICTP) was used for projections of future and present climate conditions. HadGEM2 (Hadley Global Environment Model 2) global climate model of Met Office Hadley Centre was downscaled for Turkey and its surrounding region. In this study, RCP4.5 and RCP8.5 emission scenarios were studied in order to investigate future changes of some climate variables in Turkey. According to the model results, there will be an increase of between 3 °C and 7 °C in mean air temperatures of Turkey. This warming will be more severe in warm seasons than cold seasons. Changes varying from –0.8 mm/day to 1.2 mm/day in precipitation climatology of Turkey are expected according to the regional climate model results.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Türkiye, İklim değişikliği, Salım senaryoları, Bölgesel iklim modeli, Gelecek projeksiyonları, Turkey, Climate change, Emission scenarios, Regional climate model, Future projections

Kaynak

Ege Coğrafya Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

20

Sayı

1

Künye

Öztürk, T., Türkeş, M. & Kurnaz, M. L. (2011). RegCM4.3.5 İklim modeli̇ benzeti̇mleri̇ kullanılarak Türki̇ye'ni̇n gelecek hava sıcaklığı ve yağış klimatolojilerindeki deği̇şi̇kli̇kleri̇n çözümlenmesi. Ege Coğrafya Dergisi, 20(1), 17-27.