Rum Architects and their Domed Greek Orthodox Churches that marked the change in the physical features of Istanbul

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022-03-28

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Atatürk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

The cosmopolitan characteristic of Istanbul, expresses itself clearly not only in the political, economic and social domains but also in that of architecture, the traces left by different cultures and creeds. With the Non-Muslim Regulation issued after the conquest of Istanbul, it is stated that Christian and Jewish communities can live their religious lives freely. While the architectural activities continue within the determined rules, the construction of the dome and the lead coating of the dome are prohibited within the framework of these rules. With the Tanzimat Edict of 1839, non-Muslim Ottomans were granted equal rights with Muslims, Concrete steps were taken with the 1856 Reform Edict . On this date, with the permission given for the construction of new churches and domes, domed churches began to be built in Istanbul.
İstanbul, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda ve farklı kültür ve inançların bıraktığı izler olan mimari eserleri ile kozmopolit bir kimliğe sahiptir. İstanbul’un fethi sonrasında düzenlenen Gayrimüslim Nizamnamesi ile Hıristiyan ve Yahudi toplulukların dini hayatlarını serbest şekilde yaşamaları bildirilmektedir. Mimari faaliyetleri ise belirlenen kurallar dâhilinde devam ederken yine bu kurallar dâhilinde kubbe inşası ve kubbenin kurşunla kaplanması yasaklanmıştır. 1839 Tanzimat Fermanı ile gayrimüslim Osmanlılara Müslümanlarla eşit haklar tanınmış, 1856 Islahat Fermanı ile de somut adımlar atılmıştır. Bu dönemde yeni kilise ve kubbe inşasına verilen izinle İstanbul’da kubbeli kiliseler yapılmaya başlamıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Istanbul, Church, Dome, Domed church, İstanbul, Kilise, Kubbe, Kubbeli Kilise

Kaynak

Palmet Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

1

Künye

Şarlak, E. A. (2022). Rum Architects and their Domed Greek Orthodox Churches that marked the change in the physical features of Istanbul. Palmet Dergisi, 1, 57-76.