Şirketler topluluğunda konsolidasyon: Muhasebe ve finansal raporlama standartları açısından değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016-01-11

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Çalışmamızın amacı; finansal tablo konsolidasyon standartlarının çerçevesinin çizilmesi, Türkiye’de şirketler topluluğunda konsolidasyonun gerekliliğine ve önemine değinilerek, Kamu Yararını İlgilendiren (KAYİK) kuruluşlar dışında yer alan kuruluşların da finansal tablolarını konsolide etmelerinin zorunluluğu ile ilgili gerekçelerin paylaşılması ve Türkiye’de şirketler uygulamasında konsolidasyonun yerini ortaya çıkarmaktır. Konumuz üç bölüm olarak incelenmiştir. İlk bölümde konsolidasyon ile ilgili kullanılan kavramların anlamları, konsolidasyonun türleri, yöntemleri, konsolide mali tablolar ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. İkinci bölümümüzde, Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle getirilen şirketler topluluğu kavramının kapsamı, şirketler topluluğunda ilgili muhasebe ilkeleri ve standartları, finansal raporlamalar incelenmiştir. Üçüncü ve son bölümde Türkiye’de şirketler topluluğunda uluslararası standartlara uygun konsolidasyonun yapılma zorunluluğu, önemi ve gerekliliğinin yanı sıra mali tablolarında konsolidasyon yapmayan ve yapan şirketler arasındaki farklar ve konsolidasyon standartlarında son yıllarda yapılan değişikliklerin etki ve sonuçları işlenmiş ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun konsolidasyon yapan bir şirketler topluluğunun konsolide raporlaması örnek olarak ele alınmıştır.
The aim of the study is is the new general accounting standard for the consolidation of financial statements in group companies in Turkey, consolidation requirements and referring to the equal importance of financial statement consolidation for the institutions other than public interest institutions sharing the grounds related to the consolidation and the current situation for reportiong bygroup companies in Turkey. The subject has been studied in three parts: In the first part the meaning of the terms used in the practice of consolidation, types and methonds of consolidation, methods, and the consolidated financial statements related descriptions, The second part of our thesis focuses on the formation of the new concept known as group companies in Turkish Commercial Law. Accounting principles and standards for the group companies and the related financial reporting has been examined, The third and last part of the study is about consolidation made compulsory in Turkey, as well as the importance and necessity of consolidation and those who make the difference between companies and consolidation effects and consequences of changes made to the standard is finished. The final part covers an example of consolidated group company financial reporting under Capital Markets Regulations.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 142-148)
xii, 148 leaves

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Toramanoğlu, N. A. (2016). Şirketler topluluğunda konsolidasyon: Muhasebe ve finansal raporlama standartları açısından değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.