Internationalization of bioethics: the search for common norms of bioethics in The EU and the Council of Europe

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2006-12-01

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Kocaeli Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

In this article, the development of bioethics in one of the most scientifically developed regions of the world - Europe- is discussed with reference to the enactments in the Council of Europe and the European Union. An international effort for the creation of ethical and methodological regulations in the medical arena has started in Europe. These efforts were primarily that of the Council of Europe with the Convention of Human Rights and Biomedicine and regulations by the European Union. This study examines the internationalization of bioethics and the national aspects of norm building and decision-making in Europe that covers the political parties, the different stances taken in public debates, evolution of norms and regulations involved in the process and the policies. The questions of the transformation of classical understanding of the state in Europe and the evolution of bioethical norms are also addressed in this study. The article dwells upon the task of analyzing the attempts for common norms of bioethics in the EU and the Council of Europe in four parts. The first part discusses the formal aspects laying down the principles of bioethics in the domain of the Council of Europe and mainly focuses the Convention on Human Rights and Biomedicine. The second part moves the discussion to the European Union and generally outlines the attempts by the EU regarding bioethics and the rules of conduct upon the layer initiated by the Council of Europe. The third part draws out the future prospects in genetics and biotechnology and makes an assessment of the general trends. The fourth part makes a conclusion with a summary of the main points which were discussed through out the article.
Bu çalışmada dünyanın bilimsel olarak en gelişmiş bölgelerinden birisi olan Avrupa’da biyoetiğin gelişmesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nde yapılan çalışmalar ışığında tartışılmaktadır. Tıp alanında etiksel ve yöntemsel düzenlemeler Avrupa’da bir süredir ele alınmaktadır. Özellikle Avrupa Konseyi’nin İnsan Hakları ve Biyoetik Sözleşmesi ve Avrupa Birliği’nin ilgili yönetmelikleri alandaki önemli belgelerdir. Bu makalede biyoetiğin uluslararasılaşması ele alınmakta fakat bununla birlikte bu uluslararası düzlemin alt yapısını oluşturan ulusal mekanizmalara ve karar verme yöntemlerine de değinilmektedir. Ulusal düzlemde kural koyuculuğun siyasal partileri ve kamusal alandaki tartışmaları kapsayan incelemesinde mercek altına alınan kuralların ve düzenlemelerin evrimsel gelişimidir. Biyoetik kurallarının evrimi Avrupa’daki klasik devlet anlayışının değişimi ve dönüşümüne dair önemli ipuçları da sunmaktadır. Makale Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’ndeki ortak biyoetik kuralları arayışlarını dört alt başlık halinde analiz etmektedir. Birinci kısımda Avrupa Konseyi tek başına ele alınmakta ve İnsan Hakları ve Biyoetik Sözleşmesi özelinde ortaya çıkan temel biyoetik prensipler değerlendirilmektedir. İkinci kısım, tartışmayı Avrupa Birliği’ne taşımakta ve Avrupa Konseyi’nin belirlediği biyoetiğin yöntemsel sınırlandırmalarının üzerine inşa edilmeye çalışılan mevzuatı tartışmaktadır. Üçüncü kısım genetik ve biyoteknoloji alanlarında genel eğilimleri ortaya koymakta ve geleceğe dair öngörüleri değerlendirmektedir. Dördüncü ve son kısımda makalenin içeriği özetlenmekte ve değinilen ana noktalar kısaca hatırlatılmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bioethics, European union, Council of Europe, Biotechnology, Human rights, Biyoetik, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Biyoteknoloji, İnsan Hakları

Kaynak

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

12

Künye

Toktaş, Ş. (2016). Internationalization of bioethics: the search for common norms of bioethics in The EU and the Council of Europe. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 172-194.