Bir grup ruh sağlığı çalışınında iş doyumunun psikolojik dayanıklılık ve sağlıklı yaşam biçimiyle ilişkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018-06-05

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Amaç: Bu araştırma, bir grup ruh sağlığı çalışanında psikolojik dayanıklılık ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının iş doyumuna etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma evrenini İstanbul ilindeki kamu hastanelerinde çalışan ruh sağlığı çalışanları; psikiyatristler, psikologlar ve psikiyatri hemşireleri oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise izin alınan Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanelerinde çalışmakta olan ruh sağlığı çalışanları oluşturmaktadır. Bu çalışmaya 61 psikiyatrist, 41 psikolog, 54 psikiyatri hemşiresi olmak üzere toplam 156 kişi katılmıştır. Veriler; Sosyodemografik Form, Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (YPDÖ) ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ), Minnesota İş Doyum Ölçeği (MİDÖ) kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılanların %72’sini kadın %28’ini erkek bireyler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan kişilerin psikolojik dayanıklılık, iş doyumu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları değerlendirildiğinde; değişkenlerin kendi aralarında pozitif ve anlamlı bir ilişkisi olduğu bulunmuştur. Psikolojik dayanıklılık ile iş doyumu arasında pozitif ve zayıf düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Ayrıca psikolojik dayanıklılık değişkeninin iş doyumu üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile iş doyumu arasında pozitif ve zayıf düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, iş doyum puanı ile anlamlı ancak zayıf bir ilişki vermektedir. Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının iş doyumu üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Sonuç: Araştırmada, psikolojik dayanıklılık ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının iş doyumu üzerinde anlamlı bir yordayıcı rolü olduğu bulunmuştur. Bunun yanında sosyodemografik özelliklere göre de ruh sağlığı çalışanlarının psikolojik dayanıklılıkları, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve iş doyumları istatistiksel olarak anlamlı fark göstermiştir. Elde edilen tüm bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.
This study aimed to examine the effects of psychological resilience and healthy life style behaviors on job satisfaction in a group of mental health care professionals. Method: The research population consists of mental health care professionals working in public hospitals in Istanbul; psychiatrists, psychologists and psychiatric nurses. The sample of the research was collective at allowed hospitals on mental health care professionals. These are; Erenköy Psychiatric, Haydarpaşa Numune Education and Research, Şişli Etfal Education and Research, Health Science University Sultan Abdulhamid Han Education and Research, Medeniyet University Göztepe Education and Research, Istanbul Faculty of Medicine, Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospitals. The research included 61 psychiatrists, 41 psychologists, 54 psychiatric nurses, so in total is 156. The data was collected with Psychological Resilience Scale for Adult, Healthy Life Style Behaviors Scale, and Minnesota Job Satisfaction Scale. Results: The participants were 72% female and %28 male. Measuring psychological resilience, job satisfaction and healthy life style behaviors of participants; variables had a statistical significant relationship. Psychological resilience and job satisfaction had significant but low relationship. Therefore psychological resilience predicted job satisfaction. Also healthy life style behaviors and job satisfaction had statistical significant but low relationship. Accordingly healthy life style behaviors predicted job satisfaction. Conclusion: In this research psychological resilience and healthy life style behaviors predicted job satisfaction. When focused on the sociodemographic characteristics of mental health care professionals, job satisfaction and psychological resilience showed a statistical significant difference. All results were discussed in a scientifical and literary manner.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves: 57-64)
xii, 81 leaves

Anahtar Kelimeler

Devlet hastaneleri, İş doyumu, Psikolojik dayanıklılık, Ruh sağlığı çalışanları, Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, Healthy life style behaviors, Job satisfaction, Mental health professionals, Psychological resilience, Public hospitals

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Mizmizlioğlu, E. (2018). Bir grup ruh sağlığı çalışınında iş doyumunun psikolojik dayanıklılık ve sağlıklı yaşam biçimiyle ilişkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.