The impact of supply chain management practices on the overall performance of the fan industry

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022-06-17

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

According to UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) and TRTA (Trade-Related Technical Assistance Program), Pakistan's contribution to global fan trade is barely 1.3 %. The industry has experienced rapid expansion in recent years, but it is plagued by low productivity, outdated equipment, and a lack of knowledge. Because these institutions are opposed to change, Pakistan's fan business cannot compete with its overseas counterparts. Supply chain management methods have been shown in studies to increase a firm's overall performance by boosting competitive advantage and more efficient production. Supply chain management at the top level could improve results and improve organizational performance. The objective of this thesis is to explore the effects of supply chain management strategies on the performance of the organization of fan manufacturing SMEs in Pakistan. A questionnaire was given to 120 different fan manufacturing companies for data collection purposes, with an 83.33 percent response rate. The findings suggest that strategic supplier partnerships and supply chain management methods improve organizational performance. These findings show that many SMEs in the fan manufacturing industry are aware of supply-chain strategies to manage and employ them to improve their companies' performance. It is the first research in Pakistan about the influence of supply chain management practices on the organizational performance of fan manufacturing SMEs, to the best of my knowledge. As a result, this research is contributing to the field of supply chain management. Furthermore, it serves as a foundation for Pakistan's industrial sector, particularly the fan industry, in terms of supply chain management.
UNIDO (Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü) ve TRTA'ya (Ticaretle İlgili Teknik Yardım Programı) göre, Pakistan'ın küresel fan ticaretine katkısı sadece % 1,3'tür. Endüstri son yıllarda hızlı bir genişleme yaşadı, ancak düşük üretkenlik, modası geçmiş ekipman ve bilgi eksikliği ile boğuşuyor. Bu kurumlar değişime karşı olduğu için, Pakistan fan endüstrisi denizaşırı meslektaşlarıyla rekabet edemez. Tedarik zinciri yönetimi yöntemleri, rekabet avantajını ve daha verimli üretimi artırarak bir firmanın genel performansını artırmaya yönelik çalışmalarda gösterilmiştir. En üst düzeyde tedarik zinciri yönetimi, sonuçları iyileştirebilir ve organizasyonel performansı artırabilir. Bu tezin amacı, tedarik zinciri yönetimi stratejilerinin Pakistan'daki fan imalat KOBİ'lerinin organizasyonunun performansı üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Veri toplama amacıyla 120 farklı fan üreticisi şirkete anket uygulandı ve yanıt oranı yüzde 83,33 oldu. Bulgular, stratejik tedarikçi ortaklıklarının ve tedarik zinciri yönetimi yöntemlerinin organizasyonel performansı artırdığını göstermektedir. Bu bulgular, fan imalat endüstrisindeki birçok KOBİ'nin, şirketlerinin performansını artırmak için bunları yönetmek ve kullanmak için tedarik zinciri stratejilerinin farkında olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, Pakistan'da tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının fan üretimi KOBİ'lerinin organizasyonel performansı üzerindeki etkisi hakkındaki ilk araştırmadır. Sonuç olarak, bu araştırma tedarik zinciri yönetimi alanına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, Pakistan'ın sanayi sektörü, özellikle de fan endüstrisi için tedarik zinciri yönetimi açısından bir temel oluşturmaktadır.

Açıklama

Text in English ; Abstract: English and Turkish
Includes bibliographical references (leaves 48-51)
x, 52 leaves

Anahtar Kelimeler

Supply chain management practices, Pakistan fan industry, Organization performance, SMEs, Supply chain management, Tedarik zinciri yönetimi uygulamalar, Pakistan fan endüstrisi, Organizasyon performans, KOB'ler, Tedarik zinciri yönetimi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Hafeez, M. S. (2022). The impact of supply chain management practices on the overall performance of the fan industry. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.