A service quality measurement framework for mobile betting : an assessment of theory and practice

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Since year 2000 Mobile Services or in other words Value Added Services are continuously growing. Business priority at the emergence of these services has been to launch as many services as possible, regardless of the profits or perfect functionality. However today, as users are becoming experienced and more conscious and competition is getting tough, service quality is becoming more important. The study proposes a quality measurement framework for mobile content services with specific reference to mobile betting, which is one of the highest growing sector in mobile. The scope has been limited specifically with Mobile Internet or wap based sports betting services however can be easily adapted to other content types or access channels. Development of the measurement scale is based on extensive literature review, as well as interviews with professional Web designers, service users and visitors. Previous research based on different measurement frameworks like SERVQUAL, SERVPerf, WebQual, WebQual?, Web Site Quality Model and E-S-QUAL among others have been compared and contrasted extensively. The study proposes 8 core dimensions to measure the quality of mobile betting sites: Assurance, competence, ease of use, flexibility, fun, information quality, privacy and responsiveness. The instrument was refined using a web based questionnaire 4 times and final survey was conducted with 260 mobile betting users.
2000 yılından bu yana mobil, bir başka deyişle katma değerli servisler hızla büyümekte. Başlangıçta strateji henüz tüm hatalar giderilmemiş olsa da, hatta kar etmeyeceği bilinse de olabildiğince çok yeni servisleri pazara sunmak iken günümüzde kullanıcıların bilinçlenmesi ve rekabetin artması sonucu servis kalitesi önem kazanmaktadır. Bu çalışma özellikle mobilde en hızlı gelişen ikinci sektör olan bahis örneğinden yola çıkarak mobil içerik servisleri için kalite ölçüm çerçevesi oluşturmayı hedeflemektedir. Kapsam özellikle mobil Internet ya da Wap kanalı ile erişilebilen sabit ihtimalli futbol ve at yarışları üzerine müşterek bahisler ile sınırlanmakla birlikte kolaylıkla diğer içerik tipleri ve erişim kanallarına da uyarlanabilir. Yöntem geliştirilirken elektronik servis kalitesi ile ilgili literatür kapsamlı olarak incelenmiş en çok kullanılan SERVQUAL, SERPERF, WebQual, WebQual?, Web Site Quality Model ve E-S-QUAL gibileri detaylı incelenerek karşılaştırılmış, bunun yanısıra profesyonel grafik tasarımcıları, bahis oyuncuları ve site ziyaretçilerinin görüşlerine başvurulmuştur. Çalışma sonucunda mobil bahis örneğinde 8 ana boyutta servis kalitesinin ölçülebileceği önerilmiştir. Bunlar güven (assurance), yeterlilik (competence), kullanım kolaylığı (ease of use), esneklik (flexibility), eğlence (fun), bilgi kalitesi (information quality), gizlilik (privacy) and yanıt alabilme (responsiveness). Çalışmada web tabanlı bir anket uygulaması ile anket soruları revize edilmiş ve son çalışmada 260 mobil bahis oyuncusu ankete katılmıştır.

Açıklama

Text in English ; Abstract: English and Turkish
Includes bibliographical references (leaves 89-94)
xii, 109 leaves

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Tireli, A. İ. (2008). A service quality measurement framework for mobile betting : an assessment of theory and practice. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü