Güvenli ve sürdürülebilir nanoteknoloji uygulamaları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018-04-01

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Rüştü Uçan

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Son zamanlarda, nanoteknolojinin gündelik hayatımızda yer alması ile tekstil, kaplama, katalizör, tıp, elektronik, gıda, enerji gibi çeşitli sanayi ve teknoloji sektörlerinde önemli değişiklikler ve gelişmeler kaydedilmiştir. Nanoteknoloji, pek çok malzemenin yapısında son derece küçük ölçekte değişiklikler yapabilmeyi sağlayan bir bilim dalıdır. Ayrıca, mevcut malzemelerin belirli bir amaca yönelik olarak geliştirilebilmesi ve daha hafif, reaktif olmayan ve daha güçlü ve dayanıklı alternatifler üretmek de mümkündür. Araştırma laboratuvarlarının yanı sıra endüstriyel ve ticari alanlarda da nanoteknoloji uygulamaları artmaktadır. Nanomalzemeler ile çalışan işçiler ve işverenler bu maddelere solunum, cilt ile temas veya yutulma yoluyla maruz kalabilirler. Fakat, nanomalzemelerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki riskleri ile ilgili henüz yeterli veri oluşmamıştır. Bunun yanında, bu malzemelerin bazıları, yüksek yüzey alanlarına, çok düşük ateşleme enerjilerine ve sıcaklıklara bağlı olarak iş yerinde patlama ve yangın çıkartabilir. Bu raporun amacı, nanomalzemelerin potansiyel sağlık etkisini ve iş yeri tehlikelerini tanımlamak ve bu materyallerin güvenlik kültürü ve kontrol yöntemlerini geliştirmektir.
Various industry and technology sectors such as cosmetic, textile, coating, catalyst, medicine, electronic, food, energy, and so on, have been improving and changing our lives radically by the help of nanotechnology. Nanotechnology is a discipline which makes it possible to tailor the structure of different materials at extremely small scales. Furthermore, existing materials can be improved based on a specific purpose and it is possible to produce lighter, non-reactive, and much stronger and durable alternatives. There is an increasing attention on nanotechnology applications from research laboratories to industrial and commercial settings. Workers and employers who work with these settings may be exposed to these materials through inhalation, skin contact, or ingestion. However, there is not enough available data regarding the risks of nanomaterials on environment and human health. Besides that, some of these materials may create explosions and fire due to their high surface area, and very low ignition energies and temperatures in the workplace. The goal of thisreport isto describe the potential health effect and workplace hazards of nanomaterials and develop safety culture of these materials and control methods.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Nanoteknoloji, Sağlık ve güvenlik, Sürdürülebilirlik, Nanotechnology, Health and safety, Sustainability

Kaynak

OHS Academy

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

1

Sayı

1

Künye

Gül, A. (2018). Güvenli ve sürdürülebilir nanoteknoloji uygulamaları. OHS Academy, 1(1), 50-53.