Üç boyutlu marka karakteri tasarımında kişilik arketiplerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020-04-03

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Günümüzde markaların farklılaşmak için oluşturdukları marka kişiliği kavramı markanın sürekli ve sürdürülebilir olması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Marka kişiliğinin hedef kitle ile iletişimi markanın başarısını etkilemektedir. Marka kişiliğinin oluşturulmasında kullanılan Jung’un evrensel nitelikli arketip yaklaşımının 2000’li yılların başında motivasyon teorileri birleştirilerek marka kişiliklerinin oluşturulmasında kullanılması önem kazanmıştır. Marka algısının doğru konumlandırılmasına yardımcı olmak için tasarlanan karakterlerin ifade ediliş biçimi marka iletişiminin temelini oluşturmaktadır. Marka karakterlerinin tasarlanmasında temel süreç tüketici beklentilerinin araştırılması ve bu beklentileri en iyi şekilde karşılayacak karakterin tasarlanmasıdır. Bu çalışmanın amacı marka kişiliğini oluşturan marka arketip karakterlerinin analizlerinin yapılması ve seçilen bir markanın arketip yaklaşımına uygun karakter tasarımının yapılmasıdır. Araştırmada marka kişiliği ve arketip kavramları incelenerek, marka karakteri tasarımında kullanılan arketiplere yönelik sorunlar ve marka karakterinde tasarım unsurları ele alınmıştır. Seçilen markaların karakterlerinin analizleri yapılarak incelenmiştir. Araştırmanın uygulama kısmında seçilen bir markanın arketip karakteri tasarımı süreci elde edilen bulgulara uygun bir şekilde tasarlanmış ve detaylı bir şekilde gösterilmiştir.
Today, the concept of brand personality created by brands to differentiate is of great importance in terms of sustainability and sustainability of the brand. Communication of the brand personality with the target audience affects the success of the brand. The universal archetypal approach of Jung, which is used to create brand personality, has gained importance in the beginning of 2000s by combining motivation theories in creating brand personalities. The way in which characters are designed to help position the brand correctly is the basis of brand communication. The basic process in designing brand characters is to investigate consumer expectations and to design the character that best meets these expectations. The purpose of this study is to analyze the brand archetypal characters that make up the brand personality and to design a character suitable for the archetypal approach of a chosen brand. In the research, the concepts of brand personality and archetype are examined, and the problems related to archetypes used in brand character design and design elements in brand character are discussed. The characters of the selected brands were analyzed and analyzed. The archetypal character design process of a brand selected in the application part of the research was designed in accordance with the findings obtained and shown in detail.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 148-155)
xiii, 166 leaves

Anahtar Kelimeler

Marka kişiliği, Arketip, Üç boyutlu marka karakteri, Marka arketipi, Brand personality, Archetype, Three dimensional brand character, Brand archetype

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akbudak, S. (2020). Üç boyutlu marka karakteri tasarımında kişilik arketiplerinin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.