Vergi idaresinin e-dönüşümü ve dijitalleşmenin muhasebe meslek mensupları ve mükelleflere etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022-09-23

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından E fatura ve E defter uygulaması e-dönüşüm kapsamında başlatılmıştır. Bakanlık tarafından yürütülen süreçle ilgili işlemlerde standardizasyon sağlamak, etkinlik ve verimliliği arttırmak amacıyla yasal mevzuatta düzenlemeler yapılmaya devam edilmektedir Dijitalleşme (e-dönüşüm) uygulamalarının başarısı ve etkinliği, tarafları olan mükellef ve meslek mensuplarının tüm bu sürece gönüllü uyumunu gerektirmektedir. Uyumu arttırmak için idarenin uygulamaların gelişen teknolojilerle daha etkin bir yapıya dönüştürmesine çaba gösterilmektedir. Bu tezde, vergi idaresinin e-dönüşümü ve dijitalleşmesinin muhasebe meslek mensupları ve mükelleflere etkileri incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde, vergi fonksiyonu ve idaresinin dijital dönüşüm süreci üzerinde durulmuş, politikaları, hukuki temelleri ve etkileri hakkında bilgi verilmiştir. Ardından Türkiye’de mükellef ve vergi idaresinin teknoloji uygulamalarını ve gelişen teknolojiyle dijitalleşmenin muhasebe mesleği üzerine etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır Çalışmanın üçüncü bölümünde, e-dönüşüm sürecinin mükellef ve muhasebe meslek mensuplarına etkisi hakkında odak grup çalışması yapılmış ve mükellef tutumlarının büyük mükellefler, orta ölçekli mükellefler ve küçük mükelleflerin tutumları üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.
E-invoice and e-ledger applications were initiated by the Ministry of Treasury and Finance within the scope of e-transformation. Legal regulations continue to be made in order to ensure standardization, increase efficiency and productivity in the processes carried out by the Ministry. The success and effectiveness of digitalization (e-transformation) applications require the voluntary collaboration of the taxpayers and related professionals, as the parties involved. Efforts are made to transform applications into a more effective structure via developing technologies in order to facilitate conformity. In this thesis, the effects of e-transformation and digitalization of tax administration on accounting professionals and taxpayers are examined. In the first part of the study, the digital transformation process of the tax function and administration is emphasized; information about its policies, legal foundations and effects is provided. Subsequently, the technology applications of taxpayers and tax administration in Turkey and the effects of digitalization with developing technology on the accounting profession were evaluated. In the third part of the study, a focus group study was conducted on the impact of the e-transformation process on taxpayers and accounting professionals and the effect of taxpayer attitudes on the attitudes of large taxpayers, medium scale taxpayers and small taxpayers is determined.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 59-61)
X, 62 leaves

Anahtar Kelimeler

E-dönüşüm, E-fatura, E-arşiv, E-defter, E-conversion, E-invoice, E-archive, E-ledger

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Doğan, Z. (2022). Vergi idaresinin e-dönüşümü ve dijitalleşmenin muhasebe meslek mensupları ve mükelleflere etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.