Atatürk’ün Nutuk’undaki dış politika olaylarını realizm çerçevesinde değerlendirmek

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021-12-31

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Iğdır Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Realizm özellikle 1930’ların sonundan 1980’lere kadar olan süreçte, akademik düzeydeki uluslararası ilişkiler çalışmalarına damgasını vuran kuram olarak göze çarpmaktadır. Temel ilkelerinin Tukidides’in Peloponez Savaşı, Machiavelli’nin başta Prens ve diğer çalışmaları ve Thomas Hobbes’un Leviathan’ına kadar dayandığı düşünülen Realizm, temelde rasyonel devleti, ulusal çıkarı ve devletler arası ilişkilerde güç odaklı bir perspektifi kullanarak uluslararası politikayı anlamlandıran bir kuram olarak tanımlanabilir. 1930 ve 1980 arası süreçte yapılan çalışmaların daha ziyade iki dünya savaşı ve Soğuk Savaş ile ilgili olduğu düşünülürse, devleti, ulusal çıkarları ve gücü merkezine alan bir kuram olarak realizmin egemenliği daha anlaşılabilir olacaktır. Bunun yanında, Türkiye’nin Millî Mücadele döneminin de yukarıda bahsedilen üç dönemden ikisinin –Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ara dönemine denk gelmesi bakımından realist kuram terminolojisiyle değerlendirilmeye açık olduğu aşikardır. Bu bağlamda, bu çalışma Millî Mücadele başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk adlı eserinde bahsetmiş olduğu dış politika olaylarını realist kuram çerçevesinde değerlendirmeye odaklanmıştır.
Realism is the theory that has mainly dominated the academic studies on International Relations from the late 1930s to the 1980s. Realism, basic principles of which are thought to date back to Thucydides’ Peloponnesian War, Machiavelli’s Prince and other works, and Thomas Hobbes’ Leviathan, can be defined as a theory that interprets international politics using a rational state-centred, power-oriented, national interest-oriented perspective in interstate relations. From 1930 to 1980, the studies have generally been about the First and Second World Wars and Cold War. Therefore, this kind of study makes realism’s domination more meaningful at the academic level. Besides that, the most logical way to explain the Turkish National Struggle is realist theory because Turkish National Struggle falls on the interwar period, which is the period dominated by realist studies at the academic level. In this regard, within the framework of realist theory, this study focused on evaluating foreign policy actions which Atatürk mentioned in his Great Speech (Nutuk).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dış politika, Uluslararası ilişkiler, Realizm, Atatürk, Nutuk, Foreign policy, International relations, Realism

Kaynak

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

6

Künye

Yılmaz, O. A. & Ayanoğlu, H. T. (2021). Atatürk’ün Nutuk’undaki dış politika olaylarını realizm çerçevesinde değerlendirmek. Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6, 13-23.