Factors encouraging and hindering a wider acceptance and more frequent utilization of mobile payment systems an empirical study among mobile phone subscribers in Turkey

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021-06-21

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Considering the technological development in mobile payment technology, and extensive literature of technology adoption models; the current state of the related field needs to be examined in more detail to better understand current situation. Such an investigation may be invaluable to enable further expansion, consumer acceptance, market adoption, and help to improve the existing platforms’ usability. This research deals with determining the factors that affect adoption of mobile payment technology among consumers, in Turkey. It seeks to find any patterns and connections that may be of aid in framing an implementation strategy for facilitating further adoption. It has gathered different definitions of “mobile payment” in literatüre and used a consumer side definition. This study offers a different perspective by grouping constructs from a broader literature and provides a mobile payment acceptance model based on the constructs used in other studies. Previous studies have been performed with small groups of respondents. This study aims to perform the research model in a cosmopolitan city (Istanbul) where all sorts of mobile payment options are available in the market and in the time of a pandemic when remote delivery and online purchases are widely preferred compared to offline alternatives. A survey is conducted among mobile phone subscribers in Istanbul, Turkey for primary data collection phase of this research. Istanbul is the city that holds the biggest population and has the highest amount of mobile phone subscribers in the country. Istanbul’s current population is more than 15.6million and mobile phone subscriptions are more than 22million as of 2019. Survey responses have been analysed with structural equation modeling and results are presented in the corresponding sections. Empirical findings of the research show that factors such as usefulness, security, social influence, ease of use, enjoyment and innovativeness have positive effects on use of mobile payments among consumers. Factors such as attractiveness of alternatives and new technology anxiety have negative effects on use of mobile payments. This study has also discovered that intention to use mobile payments differ among demographic parameters such as education level and gender of respondents.
Mobil ödeme teknolojilerindeki teknik gelişmeler ve teknoloji kabul modellerinin literatürdeki yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda, bu konunun güncel durumunun daha iyi anlaşılabilmesi için mevcut durumun daha ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gerekmektedir. Bu konuda yapılacak incelemeler, mobil ödemelerin daha çok yaygınlaşması, tüketici tarafından kabulünü, pazarın benimsemesi ve mevcut çözümlerin kullanımının geliştirilmesi için de çok faydalı olacaktır. Bu araştırma, Türkiye’deki tüketiciler arasında mobil ödeme teknolojilerinin kabulünü etkileyen faktörlerin belirlenmesine çalışmaktadır. Mobil ödemelerin daha fazla yayınlaşması için oluşturulacak uygulama stratejilerine katkı sağlayabilecek bağlantılar ve modeller bulmaya çalışmaktadır. Bu araştırma, “mobil ödeme” için literatürdeki muhtelif tanımları bir araya getirerek tüketiciyi baz alan bir tanım kullanılmaktadır. Bu araştırmada daha geniş bir perspektifle literatürdeki faktörler gruplanmıştır ve önceki araştırmalarda kullanılan faktörler baz alınarak bir mobil ödeme kabul modeli sunulmaktadır. Geçmişte yapılan araştırmalar küçük gruplardan oluşan katılımcılar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, araştırma modelini muhtelif mobil ödeme seçeneklerinin pazarda yer aldığı ve çevrimdışı alternatiflere kıyasla çevrimiçi satın alımların, uzaktan siparişin yaygın olarak tercih edildiği bir pandemi döneminde, kozmopolitan bir şehir olan Istanbul’da uygulamıştır. Araştırmanın birincil veri toplama safhası için Istanbul, Türkiye’de bulunan mobil telefon aboneleri üzerinde bir anket gerçekleştirilmiştir. Istanbul, ülkenin en yoğun nüfusunun bulunduğu ve en yüksek sayıda mobil telefon abonesinin bulunduğu şehirdir. Istanbul’un güncel nüfusu 15.6 milyonun üzerindedir ve 2019 verilerine göre 22 milyondan fazla mobil telefon aboneliği bulunmaktadır. Anket cevapları yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir ve sonuçlar ilgili bölümlerde yer almaktadır. Araştırmanın ampirik sonuçlarına göre, kullanışlılık, güvenilirlik, sosyal etki, kullanım kolaylığı, zevk alma ve yenilikçilik gibi faktörlerin tüketicilerin mobil ödeme kullanımına pozitif etkisi olduğu bulunmuştur. Alternatiflerin cazibesi ve yeni teknoloji endişesi gibi faktörlerin ise mobil ödeme kullanımına negatif etkisi olduğu bulunmuştur. Bu araştırmada aynı zamanda deneklerin eğitim seviyesi ve cinsiyeti gibi demografik parametrelerin mobil ödeme kullanımında farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Açıklama

Text in English ; Abstract: English and Turkish
Includes bibliographical references (leaves 96-104)
xiv, 121 leaves

Anahtar Kelimeler

Mobile commerce, Mobile payment, Structural equation modeling, Technology acceptance, Technology adoption, Mobil ödeme, Mobil ticaret, Teknoloji benimseme, Teknoloji kabulü, Yapısal eşitlik modeli

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Coşkun, E. (2021). Factors encouraging and hindering a wider acceptance and more frequent utilization of mobile payment systems an empirical study among mobile phone subscribers in Turkey. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.