A study on customer perceptions and attitudes towards digital coupons

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021-12-15

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Digital coupons, generally considered as a marketing strategy to increase sales and customer loyalty, are important elements in the observation of customer attitudes and perceptions. The main question in the literature is whether these coupons should be redeemed or not, and their effectiveness is discussed depending on their use. However, even if digital coupons are not redeemed after they are acquired in online environments, the way they are obtained or perceived can provide marketers with information about customer attitudes and behaviors. This study aims to determine the effectiveness of digital coupons in digital business models based on consumers' perceptions and attitudes. Attitudes towards digital discount coupons were examined using 10 different dimensions and how these dimensions were influenced by various variables was questioned. The study surveyed 300 participants. As a result of the analysis, it was revealed that the impact of digital coupons on online purchase behavior should be considered from a holistic perspective. Accordingly, other benefits that coupons create for sellers should not be overlooked in addition to coupon redemption.
Genellikle satışları ve müşteri sadakatini artırmaya yönelik bir pazarlama stratejisi olarak kabul edilen dijital kuponlar, müşteri tutum ve algılarının gözlemlenmesinde önemli unsurlardır. Literatürdeki temel soru, bu kuponların kullanılıp kullanılmaması gerektiğidir ve kullanımlarına göre etkinlikleri tartışılmaktadır. Ancak, dijital kuponlar çevrimiçi ortamlarda edinildikten sonra kullanılmasa bile, elde edilme veya algılanma şekli işletmelere müşteri tutum ve davranışları hakkında bilgi sağlayabilir. Bu çalışma, tüketicilerin algı ve tutumlarına dayalı olarak dijital iş modellerinde dijital kuponların etkinliğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Dijital indirim kuponlarına yönelik tutumlar 10 farklı boyut kullanılarak incelenmiş ve bu boyutların çeşitli değişkenlerden nasıl etkilendiği sorgulanmıştır. Çalışma kapsamında 300 katılımcıyla anket yapılmıştır. Analiz sonucunda dijital kuponların online satın alma davranışı üzerindeki etkisinin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Buna göre, kuponların sadece kullanılmasının değil, satıcılar için yarattığı diğer faydaların da gözden kaçırılmaması gerekmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Customer behavior, Digital marketing, Customer perception, Digital coupon, Müşteri davranışı, Dijital pazarlama, Müşteri algısı, Dijital kupon

Kaynak

Journal of Business Innovation and Governance

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

2

Künye

Akman, Y. & Türkmen, H. G. (2021). A study on customer perceptions and attitudes towards digital coupons. Journal of Business Innovation and Governance, 4(2), 174-193. doi:10.54472/jobig.1034612