Endüstri ilişkileri ve çalışma hukuku alanında karşılaştırmalı araştırmalar ve yöntem

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-10-08

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İstanbul Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Karşılaştırmalı endüstri ilişkileri ve çalışma hukuku alanının Bölümlerimizde en azından seçimlik bir ders olarak okutulmasında çeşitli yararlar vardır. Bu dersin içeriğini değişik ulusların is hukuku ve endüstri ilişkileri uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgilerden hareketle sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tahlil etmek, kendi sistemimizi bu bilgilerin ışığında değerlendirmek ve ulusal sınırları asan trendlere ve global gelişmelere ilişkin sonuçlara ulaşmak olarak tanımlayabiliriz. Konunun önemi küreselleşme ve AB gibi bölgesel entegrasyonlara bağlı olarak daha da artmıştır. Ancak karşılaştırmak yaklaşımlarda ilginç ve önemsenmesi gereken tartışma noktaları vardır. Karşılaştırmalı araştırmalar sayesinde kendi ulusal sistemimizin zayıf ve güçlü yönlerini daha iyi değerlendirebiliriz. Belli ülke uygulamaları kendi sistemimizde yapacağımız yasal düzenlemelerde bize yararlı ipuçları sağlayabilir. Bu karşılaştırmalar sonucunda belirli modellere ait hipotezleri test etmek ve bazı genellemelere ulaşmak suretiyle endüstri ilişkileri alanında “teori” geliştirmemiz mümkün olabilir. Modeller ve teori gelecekteki olası gelişmeler hakkında önemli ipuçları sağlayabilir. Araştırma bulguları ulusal ve çok uluslu işletmeler, uluslararası sendikalar ve yasa koruyucular için yararlanabilecekleri bir kaynak oluşturabilir. Ancak sadece kural ve kurumların mukayesesi etkinlik ve yararlılık açısından sorunlar doğurabilir. Daha doğru olan bu kurumların işlevlerini mukayese etmektir. Ortak bir plana dayanılan ülke çalışmaları (yatay yöntem) yapmak belki gereklidir, ancak yeterli değildir. Daha yararlı olan yatay yaklaşımın veri ve bilgilerden hareketle belirli boyutların, örneğin (istihdam güvencesi, yönetime katılma, uyuşmazlık çözüm yöntemleri, vb. gibi boyutların) derinlemesine incelenmesine yönelik (dikey yöntem) karşılaştırmalar yapmaktır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Birliği standart geliştirirken bu ikinci yöntemi kullanmaktadır. Karşılaştırmalı yaklaşımdan yasama faaliyetinde yararlanma amacı izlenirken dikkat edilmesi gerekli önemli nokta yabancı düzenleme ya da uygulamanın ulusal kültüre “transfer edilebilirliği” sorunudur. Yabancı bir yasa ya da kuralın benimsenmesinde başarı, her şeyden önce bunun kabul eden ülkenin ulusal kültür ve koşullarıyla asgari bir uyuma sahip olmasına bağlıdır.
“Comparative industrial relations and labour law” can be defined as the study of different nations’ labour relations law and practice, with a view to ascertain the similarities and differences between systems, to have a better insight into our own system as well as to forecast global trends and developments. Use of the comparative method has gained increased significance and even wider application with the rise of globalization, economic integrations, and multinational enterprises. The comparative method enables us to see the weak and strong points of our own national system; it also provides us with useful clues in the efforts to ameliorate our own legislation and practices. Besides, through comparavatism it becomes possible to formulate and test hypotheses derived from different models, and thus to contribute to new theory–building. It should be noted, however, that the comparative method requires more than a simple juxtaposition of different countries’ rules and institutions. Here our efforts should focus on comparing the “functions” rather than merely on translating the legal rules and institutions. In this endeavor the analysis of individual country cases according to a common outline, (the horizontal approach), is useful and sometimes necessary, but compared to this “horizontal comparison,” the “vertical approach” which aims to study a certain subject across different nations, a method also used by the ILO and EU in their standard–setting activities, seems to be more productive, albeit perhaps more difficult. A crucial issue in the emulation process is, of course, the transplantability of foreign items into the cultural milieu of another system. Considering the many uses of comparavatism, however, offering comparative courses in the curriculums of our departments is likely to bring about engender various advantages.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Karşılaştırmalı araştırmada yöntemler, Dikey ve yatay karşılaştırma, UÇÖ normları, AB normları, Endüstri ilişkileri sistemi, Methods in comparative research, Vertical and horizontal comparison, ILO norms, EU norms, The industrial relations system

Kaynak

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

56

Künye

Dereli, T. (2010). Endüstri ilişkileri ve çalışma hukuku alanında karşılaştırmalı araştırmalar ve yöntem. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 0(56), 1-20.