Ülkelerin rekabet gücü ve Ar-Ge faaliyetleri ilişkisi savunma sanayii üzerine bir değerlendirme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019-05-31

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Akdeniz Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin sürdürülebilir bir büyüme performansına sahip olması yolunda yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili üretime dayalı sanayi yapısına dönüşümü konusunda sektörel bazda, bir değerlendirme yapılmasıdır. Bu doğrultuda çalışmada en yüksek Ar-Ge harcaması gerçekleştiren sektörler sıralamasında en yüksek payı alan sektörlerden olan savunma ve havacılık sanayi sektörü incelenecektir. Kaynakların sınırlı yapısı göz önüne alındığında Ar-Ge yatırımlarından en yüksek verimin alınması ve yatırımların fırsat maliyetinin en aza indirebilmesi için yatırımların ihtiyaçlar, erişilebilirlik ve eldeki kaynaklar ile yapılabilirlik özelliklerini taşıması özellikle Türkiye gibi orta gelir tuzağından kaçınmaya çalışan geçiş ekonomileri için çok önemlidir. Bunun yanında eğitimli beşeri sermayenin varlığı olmazsa olmaz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Sektörün ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesi için devlet-özel sektör-üniversite ortaklıklarının önemi görülmektedir. Ancak Ar-Ge ve teknolojiye bakışın çok daha önceki yıllarda içselleştirilmesi gerekli olan bir kültür olduğu gerçeği göz önüne alınırsa tüm eğitim sisteminin bu doğrultuda planlanması hedeflere ulaşılması olasılığını kuvvetlendirecektir.
The objective of this research is performing a sectoral study for Turkey on the path of sustainable growth performance which depends on high value added and high-tech economic activities. In order to reach this ojective, the defence and aviation industry, which is one of the leader sectors in high-tech and high value-added industries is analyzed. Due to scarce resources, as a means to maximize the productivity and minimize the opportunity cost, R&D investments should be compatible with the needs, they should serve accessible aims and yhey should be performed by the avaible resources, especially in transition countries like Turkey that try to escape from middle income trap. Besides this, education human capital is crucial for high-tech sectors. On this issue, goverment-private sector-university ties are important. However, since perspective on R&D and technology should be obtain before university, reconsideration of the whole education system would be beneficial.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ar-Ge, Savunma ve havacılık sanayi, Rekabetçilik, R&D, Defence and aviation industry, Competitiveness, Productivity

Kaynak

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

5

Künye

İnanç Tunçer, Ö. (2019). Ülkelerin rekabet gücü ve Ar-Ge faaliyetleri ilişkisi savunma sanayii üzerine bir değerlendirme. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 58-71.