İnformel iletişimin yaşam doyumu üzerine etkisi: sağlık çalışanlarında bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021-03-31

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erciyes Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Bu çalışmanın amacı, informel iletişimin yaşam doyumu üzerine etkisini belirlemektir. Araştırma kesitsel bir araştırmadır. Araştırma Ocak-Mart 2019 tarihlerinde yapılmıştır. Araştırma için anket yöntemi kullanılmıştır. Anket sonuçları SPSS programında analiz edilmiştir. Araştırma Kocaeli ilinde bulunan 3 zincir hastanelerden çalışmaya katılmayı kabul eden 2 hastanede çalışan kişilere gönüllük esasına göre uygulanmıştır. 500 kişiye anket dağıtılmış araştırmaya geri dönen ve geçerli olan 295 anket alınmıştır. Araştırma grubunda sağlık çalışanlarının İnformel İletişim Ölçeği arkadaşlık boyutu puan ortalaması yüksek seviyede, eğlenme boyutu puan ortalaması yüksek seviyede, etkileme boyutu puan ortalaması orta seviyede, bilgi boyutu puan ortalaması yüksek ve İnformel İletişim Ölçeğinin toplam puan ortalamasının ise yüksek seviyede olduğu saptanmıştır. Araştırma grubunda sağlık çalışanlarının Yaşam Doyumu ölçeği puan ortalamasının ise çok yüksek seviyede olduğu saptanmıştır. İnformel iletişim ile yaşam doyumu arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. İnformel iletişim yaşam doyumunu etkilemektedir.
The aim of this study is to determine the effect of informal communication on life satisfaction. The research is a cross-sectional research. The research was carried out in January-March 2019. Questionnaire method was used for the research. The survey results are analyzed in SPSS program. The research was conducted on a voluntary basis for people working in 2 hospitals that agreed to participate in the study from 3 chain hospitals in Kocaeli. A questionnaire was distributed to 500 people and 295 questionnaires that were returned to the research were valid. Informal Communication scale of the healthcare professionals in the research group friendship score average score high, fun score average score high, influence dimension average score middle, knowledge dimension average score high and the total score average of the Informal Communication scale was found to be high. In the study group, the average score of the Health Satisfaction Scale of the healthcare workers was found to be very high. Positive a relation was found between informal communication and life satisfaction. Informal communication affects life satisfaction.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İnformel iletişim, Yaşam doyumu, İletişim, Informal communication, Life satisfaction, Communication

Kaynak

Erciyes Akademi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

35

Sayı

1

Künye

Arslanoğlu, A., Gemlik, N. & Arslan, I. (2021). İnformel iletişimin yaşam doyumu üzerine etkisi: sağlık çalışanlarında bir uygulama. Erciyes Akademi, 35(1), 20-33.