Shelby D. Hunt: pazarlama bilimine katkıları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021-07-30

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Yusuf Öcel

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Shelby D. Hunt, pazarlama bilimindeki öncü çalışmaları ile tanınan dünya çapında bir teorisyen ve pazarlama araştırmacısıdır. Hunt 50 yıldan fazla süredir 400’e yakın akademik çalışmayla pazarlama literatürüne önemli katkılarda bulunmuştur. Hunt’ın akademik çalışmalarının çoğu pazarlama stratejisi, rekabet, pazarlama teorisi ve pazarlama etiği ile ilgilidir. Bu çalışmalar, daha sonra alanda gerçekleştirilen akademik çalışmalar için önemli bir referans oluşturmuştur. Bu çalışma, pazarlama teorisine yaptığı katkılardan dolayı Amerikan Pazarlama Derneği (AMA) tarafından onur ödülü alan Hunt’ın pazarlama literatürüne yaptığı katkıları incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma çerçevesinde Hunt’ın pazarlama stratejisi ve rekabet, pazarlama teorisi ve pazarlama etiği alanlarındaki önemli çalışmaları incelenmiş ve bu çalışmalar ışığında pazarlama disiplininin farklı alanlarına yaptığı katkılar açıklanmıştır.
Shelby D. Hunt is a worldwide theorist and marketing researcher known for his pioneering work in marketing science. Hunt has made significant contributions to marketing literature with nearly 400 academic studies for more than 50 years. Most of Hunt's academic works deal with marketing strategy, competition, theory, and ethics. These studies had been an important reference for the academic studies carried out afterwards. This study was carried out to examine Hunt's contributions to marketing literature, who received an honor award from the American Marketing Association (AMA) for his contributions to marketing theory. Within the framework of the study, Hunt's important studies in marketing strategy and competition, marketing theory and marketing ethics were examined and in the light of his studies, his contributions to different areas of the marketing discipline were explained.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hunt, Pazarlama stratejisi, Pazarlama teorisi, Pazarlama etiği, Hunt, Marketing strategy, Marketing theory, Marketing ethics

Kaynak

Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2

Sayı

1

Künye

Tavman, E. B. (2021). Shelby D. Hunt: pazarlama bilimine katkıları. Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi, 2(1), 41-55.