(ISA 560) Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonraki olaylar üzerine bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019-05-23

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Bilanço, belli bir tarihte işletmenin sahip olduğu varlıkların neler olduğu ve bunların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren temel mali tablolardan biridir. Finansal bilgi kullanıcıları, ihtiyaç duydukları veri ve bilgilere finansal tablolar aracılığıyla sahip olurlar. Finansal bilgi kullanıcıları karar alırken finansal tablolardaki bilgileri kullanırlar. Bilanço tarihinden sonraki olayların tespiti ve bunlarla ilgili olarak gerekli düzeltme ve açıklamaların yapılması, bilgi kullanıcılarına doğru ve zamanında bilgi sunma açısından son derece önemlidir. Bilanço tarihinden sonraki olaylar, bilanço tarihi ve finansal tabloların yayınlanması için onay verilen tarih arasında ortaya çıkan olayları kapsamaktadır. Onaylanma tarihine kadar kesinleşmiş olan düzeltme gerektiren işlemler bilançoya yansıtılır. Düzeltme gerektirmeyen işlemler ile ilgili açıklamalar bilanço dipnotlarında gösterilir. Bu çalışmada; ‘Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar’ kavramı hakkında bilgi verilmiştir. Örneklerle ve uygulamalarla açıklanmıştır.
The balance sheet is one of the main financial statements showing the assets of the entity at a certain date and from which sources they are provided. Financial information users, obtain the data and information they need through financial statements. Financial information users use the information in the financial statements for making decisions. The determination of the events after the balance sheet date and making the necessary corrections and explanations related to them are extremely important for providing accurate and timely information to the information users. Subsequent events include the date of the balance sheet and the events occurring between the date of issue for the publication of the financial statements. The transactions that require final adjustment until the approval date are reflected in the balance sheet. Disclosures related to transactions that do not require correction are shown in the footnotes of the balance sheet. In this study; Information about the concept of ‘Events after Balance Sheet Date ‘is given. It is explained by examples and applications.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 89-91)
x, 92 leaves

Anahtar Kelimeler

Bilanço, Finansal tablolar, Muhasebe, Muhasebe standardı, Balance sheet, Financial statement information users, Financial statements, Subseqvent events

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Aydın, M. (2019). (ISA 560) Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonraki olaylar üzerine bir araştırma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.