Mobilya sektöründe pnömatik zımbalama ve vidalama işlerinin ergonomik risk değerlendirmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Uygun olmayan çalışma duruşları kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olduğu gibi, üretimdeki verimin de düşmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla ergonomi disiplininin öncelikli amacı, çalışma koşullarını iyileştirerek, iş görenin çalışma ve yaşam kalitesini yükseltmek ve verimliliği arttırmaktır. Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi amacıyla iş yerlerinde ergonomik risk değerlendirme yöntemleri uygulanmakta ve yapılan düzenlemelerle iş yükü azaltılmaktadır. Bu çalışmada, sıklıkla tekrarlanan statik ve dinamik duruşlara ve üst ekstremite pozisyonlarına göre seçilen REBA, OWAS, OCRA, QEC ve ManTRA yöntemleri mobilya imalatı yapılan bir atölyede uygulanmış, ergonomik açıdan risk oluşturabilecek pnömatik zımbalama ve pnömatik vidalama işlerinin risk değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, pnömatik zımbalama ve pnömatik vidalama işlerinde el, bilek, dirsek ve omuz gibi üst vücut bölgelerinin yoğun kullanıldığı ve teknik hareket sıklığının fazla olduğu durumlar için en uygun ergonomik risk değerlendirme yönteminin OCRA yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır. OCRA yöntemi ile bir çevrim süresinin istasyonlara ayrılarak, her teknik hareketin tek tek analize dahil edilmesi detaylı bir değerlendirme yapılmasını sağlamıştır.
Unsuitable working postures cause musculoskeletal disorders, as well as a reduction in productivity. Therefore, the primary goal of the ergonomics is to improve working conditions and improve the working and living quality of the employee and increase productivity. In the workplaces, ergonomic risk assessment methods are implemented to prevent musculoskeletal disorders and so work load decreases. those jobs like pneumatic punching and screw driving in which mostly hands, wrists, shoulders are used and in conditions which technical movements are mostly used, the most appropriate method for ergonomic risk assessment is OCRA. Using the OCRA method each cycle of work period is divided into stations and a detailed evaluation is made by involving of each technical movement.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ergonomik risk değerlendirme, Mimarlık, Mühendislik, Ortak disiplinler, Pnömatik vidalama, Pnömatik zımbalama, Ergonomic risk assessment, ManTRA, OCRA, OWAS, Pneumatic punching, Pneumatic screw driving, QEC, REBA

Kaynak

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

32

Sayı

4

Künye

Alıcı, H., Ulusu, H. A. & Gündüz, T., (2017). Mobilya Sektöründe Pnömatik Zımbalama ve Vidalama ĠĢlerinin Ergonomik Risk Değerlendirmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, 32(4), 211-225. doi:10.21605/cukurovaummfd.383432