Muhasebede e-dönüşüm: muhasebe meslek mensuplarının muhasebe’de e- arşiv ve e-fatura uygulamasına yönelik araştırma (Gebze ilçesi örneği)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021-06-02

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Yenilik ve değişime açık birçok Ulus Devlet ve global anlamdaki büyük şirketler, faaliyetlerinin önemli bir bölümünde muhasebe ve muhasebenin çeşitli dallarına ihtiyaç duymuşlardır. Bu ihtiyaç, artan nüfus ve büyüyen ekonomi önünde elektronik ortama taşınma sürecine girmiş ve muhasebenin sistem üzerinde daha kapsamlı ve daha anlaşılabilir, aynı zamanda iş yükünü hafifleterek süreci daha sağlıklı bir şekilde sürdürmesinin önünü açmıştır. Bunun sonucunda ise, muhasebenin önemli bir bileşeni olan “E-fatura ve E-Arşiv fatura” uygulamaları gelişime ve değişime açık hale gelerek “Muhasebede E-Dönüşüm” kavramının içine girmiştir. E-dönüşüm ile kâğıt ortamı bir nebze olsa azalarak, yerini dijital ortamdaki birtakım veriler almıştır. Çalışmaya Muhasebe meslek mensuplarının, Muhasebedeki bu değişimin meslek üzerindeki etkileri ve geliştirilen E-uygulamaların, sistem içindeki denetim ve işleyişinin ilgili kişilerce yapılan anket sonucu yöneltilen ifadeler doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda E-dönüşümün muhasebe mesleği üzerindeki avantajları ve dezavantajları üzerinde durulmuş , birtakım bilgiler elde etmeye gayret edilmiştir.
Many Nation-State and Global large companies, open to innovation and change, required various branches of accounting and accounting in a significant part of their activities. This need has entered the process of moving to the electronic environment in front of the increasing population and growing economy, and has paved the way for the accounting to continue the process in a more comprehensive and understandable way, at the same time, by easing the workload on the system. As a result, "E-invoice and E-Archive invoice" applications, which are an important component of accounting, became open to development and change and entered the concept of "E-Transformation in Accounting".With the e-transformation, the paper environment has decreased a little, and some data in the digital environment has taken its place. The aim of the study was to evaluate the effects of this change in Accounting on the profession of accounting professionals, and the E-applications developed and applied, and the control and functioning of the system in line with the expressions directed by the relevant persons as a result of the survey. At the same time, it has been tried to obtain some information on the advantages and disadvantages of E-transformation.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 51-54)
xi, 61 leaves

Anahtar Kelimeler

E-arşiv fatura, E-dönüşüm, E-fatura, E-archive invoice, E-conversion, E-invoice

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kaplan, E. E. (2021). Muhasebede e-dönüşüm: muhasebe meslek mensuplarının muhasebe’de e- arşiv ve e-fatura uygulamasına yönelik araştırma (Gebze ilçesi örneği). İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.