The competitiveness of the Turkish iron and steel industry in the process of membership to the European Union

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

The iron and steel industry is one of the leading industries in Turkey. By means of capacity and volume in international trade, Turkey is among the leading countries in the world. Therefore sustaining the competitiveness of the Turkish iron and steel industry has an utmost importance. This thesis investigates several issues related to the competitiveness of the Turkish steel industry especially while Turkey is on the way to be a member of the European Union. The main aim of this thesis is to develop a competitiveness model and to prove the relations between the factors of the model and competitiveness. Further than that, the importance of each factor of the model is tried to be find out. Another aim of the thesis is to find ways and means to increase the competitiveness of the Turkish steel industry. Based on the literature survey on competitiveness, a competitiveness model for the steel industry in general is developed. The factors are: Cost; Quality; Technology; Accessibility to Markets; Location; Role of Government; Domestic Market and Firm Characteristics. The relation of these factors and the competitiveness is investigated through a 21 question-questionnaire, that the executives of the Turkish steel industry have attended. According to the findings, all eight factors are find to be in positive relation with the competitiveness of the Turkish steel industry. In addition to that the importance of each factor for the crude steel producers and Re-rollers are found. It is also found, that the Turkish steel industry has to focus more on the higher value-added products, invest to balance the long-flat production ratio, reduce energy costs, and focus on vertical integration to supply its own raw materials for Re-rollers and integrated mills.
Demir çelik sektörü Türkiye'nin önde gelen sektörleri arasındadır.Gerek kapasite gerekse de uluslararası pazarlardaki ticaret hacmi ile dünyanın sayılı demir çelik endüstrileri arasında yer almaktadır. Bu yüzden Demir Çelik sektörünün rekabetçiliğini koruması aşırı önem arz etmektedir. Bu tez, Demir Çelik endüstrisinin, özellikle Avrupa Birliğine giriş sürecinde, rekabetçiliğini incelemektedir. Tezin esas amacı rekabet gücünü etkileyen faktörleri bularak bunlardan bir model oluşturmak, aralarındaki pozitif ilişkiyi ispatlamak ve daha da önemlisi her bi faktörün rekabetçiliği ne oranda etkilediğini bulmaktır. Tezin diğer bir amacı ise Türkiye'nin sektörel rekabetçiliğini arttırmak için olası çözümler getirmektir. Literatür araştırması sonucunda rekabet modeli oluşturulmuştur. Modeli oluşturan faktörler Maliyet, kalite, Teknoloji, Pazarlara Erişim, Lokasyon, Devletin Rolü, İç Pazar, ve Firma Karakteristikleridir. Bu faktörlerle rekabet gücü arasındaki ilişki, sektörün üst düzey yöneticilerine gönderilen 21 soruluk bir anket yardımı ile araştırılmıştır. Araştırmanın sonuçları tüm faktörlerin Türk Demir Çelik sektörünün rekabet gücünü pozitif yönde etkilediğini göstermiş olup, her bir faktörün çelik üreticileri ve haddeciler açısından etkisi saptanmıştır. Bunun yanısıra sektörün rekabet gücünü arttırmak için daha katma değerli ürünler üretilmesi, uzun-yassı ürün dengesizliğini giderecek yatırımlar yapılması, enerji maliyetlerini düşürecek değişiklikler yaptırılması ve özellikle haddeciler ve entegre fabrikalar için kendi hammaddelerini tedarik edebilecekleri yatırımlara gidilmesini gerektiği ortaya çıkmıştır.

Açıklama

Text in English ; Abstract: English and Turkish
Includes bibliographical references (leaves 243-253)
xviii, 243 leaves

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Günay, K. (2008). The competitiveness of the turkish iron and steel industry in the process of membership to the european union. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.