Yeni medya uygulamalarıyla müzede yeni sergileme biçimleri: deneyim odaklı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021-12-26

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Fethiye ERBAY

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Çağdaş müzecilik alanındaki köklü değişimler ve gelişmeler 20.yy sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Müzenin görevi geleneksel yapıdaki gibi sadece toplamak, korumak, eğitmek ve sergilemekle sınırlı değildir. Son dönemdeki gelişmelerle müzenin en yeni görevi; insanların refah ve mutluluğuna katkıda bulunmak, aynı zamanda çevresini korumaktır. Bu anlayış bize açıkça müzede “nesne odaklı” hizmetlerin yerini “insan odaklı” hizmetlerin aldığını göstermektedir. Bu çalışma 21.yy müzesinde yeni medya teknolojilerinin insan odaklı uygulamalarını incelemektedir. Müzenin geçmişten bugüne varola gelmiş insan odaklı kültürel eğitim ve estetik işlevlerine, yeni medya ile “eğit-eğlen” “öğren-eğlen”(yaratıcılık odaklı eğitici eğlence“edutainment”) işlevi eklenmiştir. Sanat, Doğa tarihi, Bilim, Çocuk, Antropoloji, Planetaryum, Botanik vb. gibi müze türüne bakılmaksızın, müzelerde farklı ebat ve yapılarda çoklu dokunma, hareket algılama, tıklama, sürükleme ve büyütme gibi farklı hareketleri ayırt edebilme yetisine sahip yorumlayıcı, etkileşimli duvar/zemin/masa(interaktif küre ve tablolar) vb. şeklindeki yeni medya kurulumları sayesinde birey ve topluluklar ile sürekli, yakın etkileşim/iletişim sağlanabilmektedir. 21.yy müzesinin temel hedefi birey ve topluluk odaklı güçlü iletişimle, bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlamaktır. Müzede etkileşimli öğrenme uygulamaları ile bir yandan öğrenme deneyimi gelişirken, bir yandan da izleyicinin oyunla karışık merak duygusuna ilham eklenerek estetik gelişime katkıda bulunulur. Bugün yeni medya kimi sergileme pratiklerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.
Fundamental changes and developments in the field of contemporary museology emerged towards the end of the 20th century The task of the museum is not limited to collecting, protecting, educating and exhibiting as in the traditional building. The newest task of the museum is to contribute to the welfare and happiness of people, and to protect the environment at the same time. This understanding clearly shows us that “object-oriented” services have been replaced by “human-oriented” services in the museum. This study examines human-oriented applications of new media technologies in the 21st century museum. The human-oriented cultural education and aesthetic functions of the museum, which have existed from the past to the present, have been added to the “teach-entertain; learn-entertain” (creative-oriented educational entertainment “edutainment”) function with the new media.. Regardless of the type of museum like Art, Natural History, Science, Children, Anthropology, Planetarium , and botanical; etc. it is possiblle to estabhish continuous, close interaction/communication with individuals and communities in museums by means of interpreter, interactive wall/floor/table (interactive sphere and tables), etc., which are capable of distinguishing different movements such as multi-touch, motion detection, clicking, dragging and magnifying in different sizes and structures. The main goal of the 21st century museum is to contribute to individual and social development through strong communication, focused on the individual and the community. While museum develops the learning experience with interactive applications also contributes to the aesthetic development by adding inspiration to the curiosity of the audience mixed with play. Today, new media has become an indispensable part of some exhibition practices.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

21.yy müzesi, Müzede yeni medya(BIT), İnsan odaklı müze, Eğlen-öğren müze, 21st century museum, New media in museum (ICT), Human-oriented museum, Fun-learn museum

Kaynak

UNIMUSEUM

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

2

Künye

Kubat, G. (2021). Yeni medya uygulamalarıyla müzede yeni sergileme biçimleri: deneyim odaklı. UNIMUSEUM, 4(2), 66-74.