Üniversite öğrencilerinin depresyon düzeylerinin toplumsal cinsiyet rolleri ve bilişsel esneklik düzeyleri bakımından incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019-05-21

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Amaç: Üniversite öğrencilerinin depresyon düzeylerinin toplumsal cinsiyet rolleri ve bilişsel esneklik düzeyi açısından farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Literatürdeki bulgulardan yola çıkarak, bu araştırmada üniversite öğrencilerinin depresyon düzeylerinin cinsiyet rolleri ve bilişsel esneklik düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Yöntem: Toplam 383 kişi olmak üzere; 96 erkek 287 kadın lisans ve yüksek lisans öğrencisi araştırmaya katılmıştır. Bu öğrencilerin yaş ortalamaları 22,42?dir (ss:3,14). Değişkenlerin ölçümü için Bem Cinsiyet Rolü envanteri, Bilişsel Esneklik Envanteri ve Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Toplumsal cinsiyet rolleri ve depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir fark çıkmazken, bilişsel esneklik düzeyleri ve depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bilişsel esneklik düzeyi ve depresyon arasında negatif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca toplumsal cinsiyet rolleri ve bilişsel esneklik düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuç: Bireylerin toplumsal cinsiyet rolleri değiitikçe depresyon düzeyleri arasında bir fark görülmemektedir. Bilişsel esneklik düzeyi arttıkça, depresyon düzeyi düşmektedir. Ayrıca toplumsal cinsiyet rollerine göre bilişsel esneklik düzeyleri farklılaşmaktadır.
Objective: The aim of this study is to determine whether the depression levels of undergraduate and postgraduate students have differed regarding their gender roles and the level of cognitive flexibility. By basing on the findings in the literature, this study analyzed the relationship between the undergraduate and postgraduate students? depression levels and the effects of their gender roles and the level of cognitive flexibility on it. Method: There were 383 participants of the research which was consisted of 96 men and 287 women undergraduates and postgraduates. The average of their ages is 22,42 (sd:3,14). For measuring the variables, this study benefited from the Bem Sex Role Inventory, Cognitive Flexibility Inventory and Beck Depression Inventory. Results: While there was not a significant difference between gender roles and depression levels, this study detected a considerable difference between cognitive flexibility and depression levels. There is a negative correlation between cognitive flexibility and depression levels. Besides, this study determined a significant difference between gender roles and cognitive flexibility levels. Conclusion: When the individual?s gender roles change, there is no difference in their depression levels. However, the depression level reduces when cognitive flexibility increases. Besides, the cognitive flexibility levels of the individuals show differences with respect to their gender roles.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 41-48)
viii, 58 leaves

Anahtar Kelimeler

Bilişsel esneklik, Cinsiyet rolleri, Depresyon, Üniversite öğrencileri, Cognitive flexibility, Depression, Gender roles, University students

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özdemir, Y. A. (2019). Üniversite öğrencilerinin depresyon düzeylerinin toplumsal cinsiyet rolleri ve bilişsel esneklik düzeyleri bakımından incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.