Akıllı telefon bağımlılığı ile sürücü davranışları arasındaki ilişki

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019-04-30

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Türker Özkan

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Tu?rkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı verilerine go?re cep telefonu abone sayısı son 10 yılda %30 oranında artıs? go?stererek 80637671’e ulas?mıs?tır (Tu?rkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2018). Cep telefonu kullanımındaki bu hızlı artıs?a bağlı olarak telefon kullanım alanları genis?lemis? ve trafik ortamına da girmis?tir. Bu duruma bağlı olarak trafik ortamında telefon kullanımı su?ru?cu?lerin dikkatlerinin dağılmasına neden olmaktadır. Dikkati dağınık su?ru?cu?lu?k ise, trafik ortamında pek çok soruna yol açmakta ve su?ru?cu? davranıs?larını etkilemektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak, bu çalıs?mada su?ru?cu? davranıs?ları ile su?ru?cu?lerin akıllı telefon bağımlılıkları arasındaki ilis?kinin incelenmesi amaçlanmıs?tır. Çalıs?manın o?rneklemini 18-42 yas? aralığındaki ehliyeti olan 47’si kadın 87’si erkek olmak u?zere toplam 134 katılımcı olus?turmaktadır. Çalıs?mada Su?ru?cu? Davranıs?ları Ölçeği (SDÖ) (Lajunen ve Özkan, 2004) ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’nin (SAS) (Noyan, Enez-Darçın, Nurmedov, Yılmaz ve Dilbaz, 2015) kısa formu kullanılmıs?tır. Yapılan hiyerars?ik regresyon analizi sonuçlarına go?re, hatalar, sıradan ihlaller, agresif ihlaller ve ihmaller ile akıllı telefon bağımlılığı arasında pozitif yo?nde anlamlı ilis?kiler bulunmus?tur. Ayrıca, sıradan ihlaller ile cinsiyet ve gu?nlu?k akıllı telefon kullanım sıklığı arasında da pozitif yo?nde anlamlı bir ilis?ki bulunmus?tur. Çalıs?manın bulguları ilgili literatu?r kapsamında tartıs?ılmıs?tır.
According to the Turkey Statistical Institute numbers revealed in 2018, the number of mobile phone subscribers increased by 30% and reached 80637671 in the last 10 years (TurkStat, 2018). Due to this rapid increase in the use of mobile phones, the use of the phone has expanded and entered the traffic environment. In recent years, the use of smart phones in the traffic flow due to increased phone usage causes the distractions of the drivers. Distracted driving leads to many problems in the traffic environment and affects driver behavior. In this study, it is aimed to investigate the relationship between driver behavior and smartphone addiction of drivers. The sample of the study consisted of 47 females and 87 males a total of 134 participants between the ages of 18 to 42. As measurement, Driver Behavior Questionnaire (DBQ) (Lajunen & Özkan, 2004) and short-form of the Smart Phone Addiction Scale (SAS) (Noyan et al., 2015) were used. According to the hierarchical regression analysis results, smart phone addiction was found as positively related to errors, lapses, ordinary and aggressive violations. Also, ordinary violations were positively related to both gender and frequency of daily smartphone usage. Results were discussed on the framework of related literature.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sürücü davranışı, Akıllı telefon bağımlılığı, Dikkati dağınık sürücülük, Driver behavior, Smart phone addiction, Distracted driving

Kaynak

Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2

Sayı

1

Künye

Büyükbaş, S., Tekin, M. E. & Tekeş, B. (2019). Akıllı telefon bağımlılığı ile sürücü davranışları arasındaki ilişki. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 2(1), 16-29. doi:10.38002/tuad.515264