Hareketli grafik tasarımda minimalizm

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019-01-17

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

19. yüzyıl ortalarında ortaya çıkan minimalizm akımında, öze ulaşmayı engelleyen her türlü fazlalıktan kurtulmak istenmiş ve bu nedenle sanat ve tasarım alanlarında indirgemeci bir tutum izlenmiştir. Bu indirgemeci tutumun ilk örnekleri resim sanatında ortaya çıkmış ve daha sonra grafik tasarım alanında da etkilerini göstermiştir. Minimalizm 1960’lardan bu yana bir çok değişim sürecinden geçmiştir. Minimalizmin biçimsel ve /veya düşünsel yöntemleri, dönemsel değişimlerden bağımsız olarak sanat ve tasarımda kullanılmıştır. Günlük yaşantımızda ekranlar her gün biraz daha yer kaplarken hareketli grafik tasarımları yorumlamak ve onların iletmek istedikleri mesajların özünü kavramak için gereken zaman kısalmaktadır. Hareketli grafik tasarımlarda minimalizm bu noktada izleyiciye hızlı yoldan ulaşabilmek ve mesajını iletebilmek için tercih edilen bir yoldur. Bu çalışmada, zamansız bir akım olarak minimalizmin hareketli grafik tasarımlar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Tezin 1. Bölümünde minimalizm, görsel sanatlar ve grafik tasarım alanında incelenmiştir. 2. Bölümde minimalizmin günümüzde geldiği nokta ve beş kavramı ele alınmıştır. 3. Bölümde hareketli grafik tasarım tarihi ve bunların kullanım alanları incelenmiştir. 4. Bölümde hareketli grafik tasarım öğelerine minimalizm kapsamında yeni bir bakış açısı getirilmiştir. 5. Bölümde minimalist hareketli grafik tasarım örneklerinin göstergebilimsel analizleri yapılmış ve bunların ortak özellikleri üzerinde durulmuştur. 6. Bölümde, tezde yapılan araştırmalar sonucunda, hareketli grafik tasarımların ortak noktaları tespit edilerek “Minimalist Şiir” isimli bir uygulama çalışması tasarlanmış ve bu çalışma göstergebilimsel olarak analiz edilmiştir.
In the movement of minimalism that emerged in the mid-19th century, it was desired to get rid of any excess which prevented reaching the essence and therefore a reductionist attitude was maintained in the fields of art and design. First examples of this reductionist attitude emerged in the art of painting and later showed their effects in the field of graphic design. Minimalism has undergone many changes since the 1960s. The formal and / or intellectual methods of minimalism have been used in art and design, regardless of periodic changes. The screens in our daily life take up a little more space each day, while interpreting animated graphic designs and shortening the time required to grasp the essence of the messages they want to convey. In motion graphic designs, minimalism is a preferred way to reach and quickly convey the message to the viewer at this point. In this study, the effect of minimalism on motion graphics as a timeless current has been investigated. In Part 1 of the thesis, minimalism was studied in the field of visual arts and graphic design. In Part 2, the concept of minimalism and its five concepts were discussed. In Part 3, the history of motion graphics and their usage areas were examined. In Part 4, a new perspective was introduced within the scope of minimalism in motion graphic design elements. In Part 5, semiotic analysis of minimalist motion graphic design samples were made and their common features were emphasized. In Part 6, as a result of the researches carried out in the thesis, the common points of motion graphics were determined and an application study titled “Minimalist Poetry” was designed and this study was analyzed semiologically.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 104-108)
xiii, 109 leaves

Anahtar Kelimeler

Hareketli grafik, Hareketli tasarım, Günümüzde minimalizm, Grafik tasarım, Minimalizm, Graphic design, Minimalism, Minimalism nowadays, Motion design, Motion graphics

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İlbars, E. (2019). Hareketli grafik tasarımda minimalizm. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.