Türkiye’de beceri açığı: firma verisi analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Beceri açığı (skill shortage) terimi işgücü piyasasında becerili işgücüne ihtiyacın, mevcut işgücü arzından ne kadar fazla olduğunu gösterir. Bu çalışma Dünya Bankası tarafından derlenen Enterprise Surveys anketleri 2008 ve 2013 verilerinden faydalanarak beceri açığının Türkiye’deki firmalar arasındaki yaygınlığını ve beceri açığı olasılığının belirleyicilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Firma düzeyinde beceri açığı, anketlere katılan firmaların yetersiz eğitimli işgücünün firma faaliyetlerine engel teşkil edip etmediği sorusuna verdikleri cevap ile ölçülmüştür. Probit modeli tahmin sonuçlarına göre firma büyüklüğü ve kayıt dışı rakiplerin faaliyetleri ile beceri açığı olasılığı arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır. Beceri açığının belirleyicileri 2008 ve 2013 yılları arasında değişkenlik göstermiştir.
The term skill shortage refers to a situation in which the demand for skilled labor exceeds the supply of it in the labor market. By drawing on firm level data from Enterprise Surveys conducted by the World Bank, this study explores the incidence and likelihood of skill shortages in Turkey in 2008 and 2013. The responses given by the firms as to whether an inadequately educated workforce is an obstacle to their operations serves as an indication of skill shortages. Probit model estimations indicate that there is a positive and statistically significant association between firm size and the likelihood of skill shortages. The activities of informal competitors are also found to increase skill shortages. The determinants of skill shortages vary across 2008 and 2013.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Beceri açığı, Firma verisi, Türkiye, Firm-level data, Skill shortages, Turkey

Kaynak

Business and Economics Research Journal

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

1

Künye

Susanlı, Z. B. (2020). Türkiye’de beceri açığı: firma verisi analizi. Business and Economics Research Journal, 11(1), 95-106. doi:10.20409/berj.2020.237