Rhetorical analysis of IFI Interiors Declaration

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023-03-28

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Çankaya Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

In 2011; after a series of workshops, round table discussions, think-tank sessions and meetings with hundreds of professionals from various fields, International Federation of Interior Architects/Designers (IFI) introduced a striking document coined “IFI Interiors Declaration” as a manifestation of the interiors discipline. This manifesto focuses on the interiors phenomenon through seven predetermined concepts as value, relevance, responsibility, culture, business, knowledge and identity. The IFI Interiors Declaration (IFI ID) is a consensus based vision/mission statement that is manifesting the discipline of interiors through its purpose and value. Rather than trying to come up with a detailed explanatory document like a constitution, it was aimed to provide a more general and brief document for interiors internationally. The study aims to reconsider this historical document through a rhetorical analysis which aims to examine and understand the discourse of the declaration through seven specific concepts in relation with several other discourses and theories. It is concluded that the IFI Interiors Declaration is open for interpretation in relation with cultural and regional means but as a common understanding it is specifically addressing the fact that interior architecture/design supports life and humanity by all its activities, functions and actions.
2011 yılında; Uluslararası İçmimarlar/Tasarımcılar Federasyonu (IFI), bir dizi çalıştay, yuvarlak masa tartışmaları, think-tank oturumları ve çeşitli alanlardan yüzlerce profesyonelle yapılan toplantıların ardından, iç mekan disiplininin bir tezahürü olarak ortaya atılan “İç Mekanlar Deklarasyonu” adlı çarpıcı bir belgeyi tanıttı. Bu manifesto; değer, ilinti, sorumluluk, kültür, iş dünyası, bilgi ve kimlik gibi önceden belirlenmiş yedi kavram aracılığıyla iç mekan olgusuna odaklanmaktadır. IFI İç Mekanlar Deklarasyonu (IFI ID), amacı ve değeri aracılığıyla iç mekan disiplinini ortaya koyan fikir birliğine dayalı bir vizyon/misyon beyanıdır. Anayasa gibi detaylı açıklayıcı bir belge ortaya konulmaya çalışmak yerine, iç mimarlık üzerine uluslararası düzeyde daha genel ve kısa bir belge konulmaya çalışılmıştır. Çalışma, bu tarihsel belgeyi deklarasyonun söyleminin dayandığı yedi özel kavram üzerinden diğer birçok söylem ve kuramla bağlantılı olarak incelemeyi ve anlamayı amaçlayan retorik bir analizle yeniden ele almayı amaçlamaktadır. IFI İç Mekanlar Deklarasyonu'nun kültürel ve bölgesel anlamda yoruma açık olduğu ancak ortak bir anlayış olarak iç mimarinin tüm faaliyet, işlev ve eylemleriyle yaşamı ve insanlığı desteklediği gerçeğini özel olarak ele aldığı sonucuna varılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Interior architecture, Interior design, IFI, Interiors declaration, İçmimari, İç mekan tasarımı, İç mekanlar deklarasyonu

Kaynak

Grid - Architecture, Planning and Design Journal (Online)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

SI

Künye

Demirbaş, G. U. & Demirbaş, Ö. O. (2023). Rhetorical analysis of IFI Interiors Declaration . Grid - Architecture, Planning and Design Journal (Online), 6(SI), 88-111. doi:10.37246/grid.1215968