Türkiye'de kamusal alanlarda iktidar karşıtı sivil hareketler ve bunların sanat pratiği bağlamında değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018-11-21

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Bu tezde, Türkiye’de kamusal alanlardaki sivil hareketlerin sanat pratiği bağlamında değerlendirilmesi yapılmıştır. Sanatçıların ve inisiyatiflerin iktidarlarla yaşadığı sorunlar, yerel halkla kurulan ilişkiler ve bu ilişkilerin nihayetinde ortaya çıkan işler ile; temel çıkış noktası politik bir tavır olan bağımsız oluşumların yaratıcı pratikler üzerinden oluşturduğu diyalog üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada, kamusal alan ve çağdaş sanat üzerine çalışan düşünürlerin fikirleri referans alınarak örneklendirmeler yapılmıştır. Sanatın politikayla olan ilişkisi bağlamında toplumsal hareketlerin analizi yapılarak kamusal alanlardaki hareketler değerlendirilmiştir. Tarih içinde değişen kamusal alan tanımları incelemesi ve çeşitli sanatsal eylemlere ev sahipliği yapan galeri, müze gibi kamusal mekanlardan da konu kapsamında ilgili yerlerde bahsedilmiştir. Çalışma hazırlanırken, yakın tarihteki toplumsal hareketler ve sanata ilişkin yurt içinden ve yurt dışından arşiv bilgileri toplanmıştır. Araştırmanın temelini oluşturmak amacıyla, çeşitli kurumların kütüphanelerinden elde edilen kaynakların içeriğinin özellikle son yirmi yıllık bir süreci kapsamasına dikkat edilmiştir. Bunun sebebi olarak, 1990’lı yıllar ve sonrasında yaşanan teknolojik gelişmelerin etkilediği hızlı bilgi akışının etkisiyle kitleler arası iletişimin yaygınlaşmış olması, çeşitli düşünürlere ve ideolojilere ait yayınların çevrilmesiyle yaşanan fikirsel etkileşimler, dünya genelindeki kimlik tartışmaları ve sosyo-politik etmenler sonucu yaşanan değişimler ve sanatçıların benimsediği disiplinlerarası yaklaşımlarla şekillenen sanat ortamı gösterilebilmektedir. Bu sayede, günümüz sanat pratiklerinin toplumsal hareketlerle kurduğu ilişki bağlamında yapılan tanımları ortaya çıkarmak mümkün olacaktır.
In this thesis, civil movements in the public spaces in Turkey, has been evaluated in the context of art practices. The problems experienced by the artists and artist initiatives with the rulers; the relations between the artists - local people and art practices as a result of these relations; the dialogue between political initiatives and the society based on creative practices has been focused on. In this study, philosophers working on public space and contemporary art are taken as a reference. In the context of the relations between art and politics, social movements have been analyzed and movements in public spaces are evaluated. Variable public space definitions in history and public places such as galleries, museums that host various artistic actions in related places has been mentioned. While preparing the thesis, the archive information has been collected from national and international resources about civil movements and art in recent history. The resources obtained from the libraries of various institutions, were taken into consideration for the last twenty years. The reason for this is the exchange of information due to the technological development after the 1990s, discussions of identity, changes due to socio-political factors and the art scene was shaped by interdisciplinary artists. In this way, it will be possible to reveal the definitions made in the context of the relationship between contemporary art practices and social movements.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 150-156)
xiii, 159 leaves

Anahtar Kelimeler

Aktivizm, Direniş, Estetik, Kamusal alan, Politik sanat, Yeni tip kamusal sanat, Activism, Aesthetics, New genre public art, Political art, Protests, Space

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Demir, V. I. (2018). Türkiye'de kamusal alanlarda iktidar karşıtı sivil hareketler ve bunların sanat pratiği bağlamında değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.