Kişiye özel fiyat teklifinde kullanılan mesaj çerçevelemenin internet üzerinden satın alma karar sürecine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-12-01

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Yapılan araştırmada, kişiye özel fiyat teklifinin içeriğinde kullanılan farklı mesaj çerçevelemelerinin, internette, satın alma sürecine etkisi araştırılmıştır. Satın alma süreci küme teorisi çerçevesinde tanımlanmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak saha deneyi kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğü 589 kişidir. Analiz sonuçlarına göre; tüketicinin dikkate alınanlar kümesi oluşmadan önce sunulan kişiye özel fiyat teklifinde olumlu mesaj çerçeveleme kullanılması, teklifte bulunan ürünün dikkate alınanlar kümesine girme ve satın alınma ihtimallerini anlamlı derecede artırmaktadır. Bunun tersine, olumsuz mesaj çerçevelemenin ise dikkate alınanlar kümesi oluştuktan sonra tüketiciye önerilen teklif içeriğinde kullanılması satın alma sürecinde ürünün değerlendirilme ve satın alınma ihtimalini artırmaktadır.
As the Internet appears in our lives as a new channel for marketing and sales, the buying behavior of consumers is reshaped according to the channel. Since Internet provides the convenience of data collection about consumers, it enables marketers to discover new applications aimed to influence the decision making process of consumers. This study amasses the subjects of decision making process on the Internet, personalized price and message framing. The aim of the study is to investigate the effect of different message frames used in the content of personalized price offer on decision making process on the Internet. The data was collected with a four-week field experiment conducted on the Internet. A sample size of 589 has been reached. Pearson chi-square and logistic regression analysis were used to analyze data. According to the results, if personalized price is offered to the consumer with positive message frame before the formation of consideration set, possibility of the product to be considered and purchased increases. In contrast, usage of negative message frame in the offer, presented after the formation of consideration set results in the same behavior. The results of the study are especially important for internet retailers. Increasing the effect of personalized price with the correct timing of message framing enables internet retailers both to close a sale and customer satisfaction, at the same time.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kişiye özel fiyat uygulaması, İnternette pazarlama, Mesaj çerçeveleme, Deneysel tasarım, Personalized price application, Marketing on internet, Message framing, Experimental design

Kaynak

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

10

Künye

Sağkaya Güngör, A. & Kaya, İ. (2012). Kişiye özel fiyat teklifinde kullanılan mesaj çerçevelemenin internet üzerinden satın alma karar sürecine etkisi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 5(10), 59-81.