The advertiser's perspective on advertising agency-client relationships: A survey of leading advertisers in Turkey

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2006

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

This dissertation focuses on the relationship between advertisers and their advertising agencies, in an effort to understand what drives advertiser's satisfaction in this relationship which can have considerable impact on the business success of both parties. The research develops a model of relationship satisfaction positioned within the conceptual framework of Wackman, Salmon & Salmon (1986/87). This conceptual framework has been extended with additional variables to account for the complexities of the agency-client relationship in the Turkish advertising industry today. A survey of Turkey's largest advertisers was conducted, using the face-to-face interview method. Factor analysis and regression analysis (of factor-scores) were then used to test the proposed framework. All of the dimensions of the model were found to significantly influence the advertiser's satisfaction with the agency. The results suggest that advertisers principally value the agency's creativity and the relationship with the agency. Compatibility, agency's costconsciousness, service breadth, leadership capability, and perceived contribution to advertiser's sales, market share, and brand targets were also found to be important for satisfaction. Other significant predictors are people-related attributes, strategic input, trust, cooperativeness, and prestige and full-service capability. The empirical findings are consistent with the theory and confirm the importance of relationship attributes in advertiser's satisfaction. None of the control variables was found to be significantly associated with satisfaction. The findings contribute to research concerning relationship marketing and have managerial implications.
Bu tez çalışması, Türkiye'nin en büyük reklamverenlerinin reklam ajanslarıyla ilişkilerini incelemektedir. Bu ilişkinin başarısı, her iki firmanın iş sonuçlarına ciddi katkılarda bulunduğu için incelenmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla, reklamverene odaklanarak, Wackman, Salmon ve Salmon (1986/87) modeli çerçevesinde bir memnunluk modeli geliştirilmiş ve günümüz Türk reklam sektöründeki ajans-müşteri ilişkisinin karmaşık yapısını yansıtabilmesi amacıyla modele yeni değişkenler eklenmiştir. Veriler, Türkiye'nin en büyük reklamveren firmalarındaki yöneticilere yüz yüze anket yöntemi uygulanması yoluyla toplanmıştır. Önerilen model, faktör analizi ve bunu izleyen çoklu regresyon analizi yoluyla sınanmıştır. Modelin bütün boyutlarının, reklamveren memnuniyetini etkilediği görülmüştür. Araştırmanın sonuçları, reklamverenlerin en önem verdiği faktörlerin, ajansın yaratıcılığı ve ajansla ilişkilerin niteliği olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, memnunluğu önemli derecede etkileyen faktörler arasında, ajansın reklamveren firmayla ilişkilerdeki uyumluluğu, maliyette gösterdiği titizlik, hizmet yelpazesinin genişliği, reklamvereni yönlendirebilme gücü ve reklamverenin satışlarına, pazar payına ve marka hedeflerine yaptığı düşünülen katkı sayılabilir. Ajans çalışanlarının nitelikleri ve kişiler arası ilişkilerden memnunluk, ajansın reklamverenin pazarlama planlarına stratejik katkısı, reklamverende uyandırdığı güven ve işbirliği duyguları, itibarı ve tam hizmet niteliği de reklamveren memnuniyetini etkilediği belirlenen diğer etmenlerdir. Görgül bulgular kurama uygundur ve reklamveren memnuntiyetinde ajansın yaratıcılığı kadar ilişkisel etmenlerin de rol oynadığını kanıtlamaktadır. Kontrol değişkenleriyle reklamveren memnuniyeti arasında önemli bir ilişki görülmemiştir. Sonuçlar, ilişkisel pazarlama araştırmalarına bir katkı niteliğindedir. Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak, reklam ajansı-reklamveren ilişkisinin iyileştirilmesi için gerek reklam ajanslarına, gerekse reklamverenlere birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Açıklama

Text in English ; Abstract: English and Turkish
Includes bibliographical references (leaves 194-206)
xv, 269 leaves

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gülsoy, T. Y. (2006). The advertiser's perspective on advertising agency-client relationships: A survey of leading advertisers in Turkey. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.