Konversiyon bozukluğunda psikolojik dayanıklılığın ve başa çıkma tarzlarının etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017-06-05

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Amaç: Konversiyon bozukluğu tanısı alan ve almayan kişilerde psikolojik dayanıklılık düzeyinin ve kullanılan stresle başa çıkma tarzlarının farklı olup olmadığını incelemektir. Yöntem: Araştırmaya; DSM 5 tanı ölçütlerine göre konversiyon bozukluğu tanısı alan 36 kişi ve herhangi bir psikiyatrik bozukluk tanısı almayan 36 kişi olmak üzere toplam 72 kişi katılmıştır. Psikolojik dayanıklılık ve stresle başa çıkma tarzlarının konversiyon bozukluğu tanısı alanlarda faklı olup olmadığı, bağımsız örneklem t test analiz tekniği kullanılarak araştırılmıştır. Bulgular: Hasta grubu 32 kadın ve 4 erkek katılımcıdan oluşmaktadır ve yaş ortalamaları 35,94±10,65 olarak hesaplanmıştır. Kontrol grubunu oluşturan 32 kadın ve 4 erkek katılımcının yaş ortalaması ise 36,17±10,72 olarak hesaplanmıştır. Konversiyon bozukluğu tanısı alan kişiler ve herhangi bir tanı almayan kontrol grubu arasında psikolojik dayanıklılık düzeyi ve stresle başa çıkmada kullanılan tarzlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Sonuç: Araştırmada; konversiyon bozukluğu tanısı alan kişilerin psikolojik dayanıklılıklarının tanı almayanlara göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Stresle başa çıkma tarzlarının kullanımına yönelik elde edilen sonuçlar ise; konversiyon bozukluğu tanısı alanların duygusal odaklı (kaçınmacı) yöntemleri daha fazla tercih ettikleri, problem odaklı başa çıkma tarzlarını daha az kullandıkları yönündedir. Elde edilen tüm bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.
Objective: To investigate difference in psychological resilience level and preferred coping strategy between participants with and without conversion disorder. Method: Thirty-six individuals without any psychiatric diagnosis and 36 patients who diagnosed with conversion disorder according to DSM 5 participated in the study. Independent t-test technique is used to analyze whether conversion disorder diagnosis cause any statistically significant differences in psychological resilience and coping strategies. Results: Average age of 32 female and 4 male patients who diagnosed with conversion disorderis found to be 35,94±10,65; while 32 healthy female and 4 healthy male participants’ are 36,17±10,72. There are statistically significant differences between participants with and without conversion disorder diagnosis in terms of psychological resilience and coping strategies. Conclusion: In the current study, patients with conversion disorder diagnosis are shown to be less psychologically resilient compared to the healthy participants. In terms of coping strategies, participants with conversion disorder are shown to prefer emotion- oriented (ineffective) strategies more compared to problem- oriented (effective) strategies. All results are discussed according to the previous findings and current literature.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves: 39-47)
ix, 55 leaves

Anahtar Kelimeler

Başa çıkma, Konversiyon, Konversiyon bozukluğu, Psikolojik dayanıklılık, Stres, Conversion, Conversion disorder, Coping strategies, Psychological resilience, Stress

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Alpat, B. (2017). Konversiyon bozukluğunda psikolojik dayanıklılığın ve başa çıkma tarzlarının etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.