Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerde görülen internet bağımlılığının benlik algısı ve benlik saygısı üzerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017-06-05

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Amaç: DEHB olan bireyler yaşadıkları klinik sorunlar sebebiyle düşük benlik saygısına sahip olabilmektedir. Ayrıca bu bireylerde DEHB’ ye sıklıkla internet bağımlılığı eşlik edebilmektedir. Bu çalışma ile Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanılı ergenlerde görülen internet bağımlılığının bu gençlerdeki benlik saygısı ile olan ilişkisi incelenmiştir. Yöntem: Bu çalışmanın araştırma grubunu DEHB tanılı 12-18 yaş arasında olan 32 ergen ve kontrol grubunu ise daha önce Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu dahil herhangi bir psikiyatrik tanı almamış 22 gönüllü ergen oluşturmuştur. Araştırmada veriler Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli Türkçe Uyarlaması (ÇDŞG-ŞY-T) , İnternet Bağımlılık Ölçeği (BAPİNT), Conners Ana Baba Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Uzun Formu ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Bulgular: Yapılan analizler sonucunda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan ergenlerde, kontrol grubuna kıyasla daha düşük benlik saygısı olduğu görülmüştür. Araştırma grubu internet bağımlılığı tanısı alanlar ve almayanlar şeklinde ikiye ayrılmış ve benlik saygısı yönünden aralarında fark olup olmadığına bakılmıştır. DEHB grubunda internet bağımlılığı tanısı almış ergenler, aynı gruptaki internet bağımlılığı tanısı almayan ergenler ile karşılaştırıldığında, benlik saygısı açısından aralarındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Araştırma grubu, kontrol grubu ile internet bağımlılığı şiddeti açısından kıyaslandığında da aralarında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Fakat araştırma grubu içerisinde internet bağımlılığı tanısı alan grup ile kontrol grubu bağımlılık şiddeti açısından kıyaslandığında aralarında anlamlı bir farka ulaşılamamıştır. Ayrıca internet bağımlılığı tanısı alan grup içinde bir analiz yapıldığında internet bağımlılığı ve benlik saygısı arasında bir korelasyona ulaşılamamıştır. Buna karşın, internet bağımlılığı tanısı almayan DEHB grubu ve kontrol grubunun analizinde, her iki grupta da internet kullanım şiddeti arttıkça benlik saygısının düştüğü görülmüştür. Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda, DEHB tanılı bireylerde daha düşük benlik saygısının görüldüğü, fakat internet bağımlılık oranının benlik saygısı üzerinde tek başına etkili olmadığı, internet kullanım miktarının kontrol grubunda da beklenenin üzerinde bulunduğu görülmüştür.
Objective: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), is one of the most common neurodevelopmental disorder seen in childhood and adolescence. These patients often have low levels of self-esteem depending on the clinical problems they live. In addition, internet addiction is highly comorbid in adolescents diagnosed with ADHD. We aimed to examine the relationship between the internet addiction in these adolescents and their self-esteem levels. Methods: The study group included 32 adolescents (aged between 12 and 18) diagnosed with ADHD while the control group included 22 adolescents (aged between 12 and 18) who never met any psychiatric diagnosis before including ADHD . ADHD subscale of Kiddie-Sads-Present and Lifetime Version, the Internet Addiction Scale, the Conners Parenting Rating Scale - Renewed Long Form and the Rosenberg Self-Esteem Scale were used for the assessment. Result: We found low self-esteem levels in adolescents with ADHD when compared to healthy controls. The research group is divided into to two as the ones diagnosed with internet addiction and the ones who did not get the diagnosis and we could not find any difference depending on the self-esteem levels between these two groups. Otherwise, the severity of internet addiction was not significantly different between the adolescents diagnosed with ADHD and internet addiction, and controls. This might be the result of high levels of internet use that was an unexpected result in the control group.Also we could not find any significant correlation between the severity of internet addiction and self-esteem levels in the group diagnosed with both ADHD and internet addiction. Contrary to this, the severity of internet addiction increased as the levels of self-esteem decreased in the control group and the adolescents with ADHD who did not get the diagnosis of internet addiction. Conclusion: It was seen that lower self-esteem was seen in ADHD-diagnosed groups. But the internet addiction rate was not effective on self-esteem by itselves. Also, there were found that the amount of internet usage was higher than ecpected in the control group.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves: 49-53)
xi, 60 leaves

Anahtar Kelimeler

Benlik saygısı, Dikkat eksikliği, Dürtüsellik, Hiperaktivite, İnternet bağımlılığı, Attention deficit, Hyperactivity, Internet addiction, Self- esteem, Self perfection

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sağat, B. (2017). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerde görülen internet bağımlılığının benlik algısı ve benlik saygısı üzerine etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.