Boşanmış ve boşanmamış ailelere sahip üniversite öğrencilerinde reddedilme duyarlılığının bağlanma stilleriyle ilişkisinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016-11-25

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Bu araştırmanın amacı boşanmış ve boşanmamış ailelere sahip üniversite öğrencilerinin reddedilme duyarlılığı düzeylerinin, onların yetişkin bağlanma stilleri ile ilişkilendirerek incelemektir. Araştırmanın bir diğer amacı ise; konu ile ilişkili olduğu düşünülen cinsiyet, ebeveynlerinin evlilik durumu, yaş, anne ve babalarının eğitim durumu ve sosyoekonomik düzey gibi değişkenlerin reddedilme duyarlılığı düzeyi ve üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ile ilişkisinin incelenmesidir. Araştırma, 2015 - 2016 eğitim öğretim yılında üniversitelerin çeşitli bölümlerde lisans öğrenimi gören öğrencilerden 118 kişilik örneklemde rastgele seçki yöntemi ile seçilerek yapılmıştır. Araştırma kapsamında; sosyo - demografik bilgilerin yer aldığı araştırmacı tarafından oluşturulan “Sosyo - Demografik Bilgi Formu”, ''Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği'' ve “İlişki Ölçekleri Anketi” kullanılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analizinde; İki Yönlü ANOVA ve Pearson Korelasyon ve Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; boşanmamış ailelere sahip bireylerin reddedilme duyarlılığının boşanmış ailelere sahip bireylerin reddedilme duyarlılığı düzeyinden daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, reddedilme duyarlılığı yüksek olanların reddedilme duyarlılığı düşük olanlara göre korkulu bağlanma stilinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Boşanmamış ailelere sahip bireylerin reddedilme duyarlılığı ölçeği puanı ile güvenli, saplantılı ve kayıtsız bağlanma ölçeği puanı arasında anlamlı bir ilişki elde edilememiştir. Boşanmamış ailelere sahip bireylerin reddedilme duyarlılığı ölçeği puanı ile korkulu bağlanma ölçeği puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre boşanmamış ailelere sahip bireylerin reddedilme duyarlılığı ölçeği puanı arttıkça korkulu bağlanma ölçeği puanı artmaktadır. Bulgular, konu ile ilgili araştırma sonuçları doğrultusunda yorumlanmış ve tartışılmıştır.
This current study aims to investigate the relationship between rejection sensitivity and adult attachment styles in undergraduate students whose parents were non - divorced and divorced. This study also aims to examine the change in these variables as a function of gender, age, marital status of parents, education levels of parents and socioeconomic status. In order to fulfill these aims, a random sample of 118 undergraduate students from various departments of universities during 2015 - 2016 academic years participated in the study. Participants completed the measures of “Socio - Demographic Information Form” developed by the researcher, “Rejection Sensitivity Scale'' and "Relationship Scales Questionnaire". Collected data was analyzed by two way ANOVA, Pearson Correlation and Regression Analysis. Results indicated that there was a significant main effect of marital status of parents rejection sensitivity, and a main effect of level of rejection sensitivity on fearful attachment. Accordingly, students whose parents were non - divorced reported higher rejection sensitivity than students whose parents were divorced; those with high level of rejection sensitivity scored higher on fearful attachment when compared to those with low level of rejection sensitivity. Moreover, rejection sensitivity was found to be significantly correlated with fearful attachment style in students whose parents were non - divorced. On the other hand, rejection sensitivity did not reveal significant correlations with other attachment styles (i.e., secure preoccupied, and dismissing) in students with non - divorced parents. Furthermore, the relationship between rejection sensitivity and secure, fearful, preoccupied and dismissing attachments styles were found to be insignificant in the students with divorced parents. The findings of the current study were discussed in the light of relevant literature.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves: 73-85)
xi 95 leaves

Anahtar Kelimeler

Bağlanma stilleri, Boşanmış aile, Reddedilme duyarlılığı, Üniversite öğrencileri, Attachment styles, Divorced parents, Rejection sensitivity, Undergraduate students

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kotan, T. Ş. (2016). Boşanmış ve boşanmamış ailelere sahip üniversite öğrencilerinde reddedilme duyarlılığının bağlanma stilleriyle ilişkisinin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.