Sanatta yeni figürasyon olgusu ve yeni dışavurumcu resim anlayışı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-06-04

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Bu tezin temel amacı, sanatta Yeni Figürasyonun ortaya çıkışı, bunu hazırlayan sanat oluşumları, Yeni Dışavurumculuğa zemin hazırlayan Dışavurumcu sanatın, resimsel bağlamda oluşum süreçlerini ortaya koymaktır. İlk bölümde öncelikle Dışavurumcu Sanatın ortaya çıkışını, 1950 öncesindeki Amerika ve Avrupa’daki sanat oluşumlarını, sonraki bölümde ise Soyut Dışavurumculuk ve buna karşı gelişen Pop Art’tan başlayarak, Foto(Hiper) Gerçekçilik ve Yeni Gerçekçilik hareketleri ele alınmıştır. Daha sonraki bölümlerde ise Yeni Dışavurumcu Sanatın Almanya, İtalya ve Amerika üçgenindeki öne çıkan sanatçıları, son bölümde de Postmodernizm ve resimde yeni dönem ile beraber Yeni Figürasyon ve Yeni Dışavurumcu Sanat’ın Türkiye’deki yansıması irdelenmiştir.
The main idea of the thesis is to introduce arising of New Figuration in art, the formations which helped to the preparation of that stream, the origins of Expressionist Art that lays the groundwork for New Expressionism in the context of pictorial. In the first chapter, information about the origins of Expressionist Art and art formations in America and Europe before 1950 is explained, and then continues by Pop Art -which is rising against to Abstract Expressionism- with the Photo (Hyper) Realism and New Realism analysis. At the second chapter the New Expressionist artists of Germany, Italy and America are defined. And at the last chapter with Postmodernizm and the new era at painting, to explicate of the reflection of New Figuration and New Expressionist Art to the Turkish Art is intended.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 167-170)
xviii, 171 leaves

Anahtar Kelimeler

20. yüzyıl sanatı, Dışavurumculuk, Resim, Sanat, Türk Sanatı, Yeni figürasyon, Yeni dışavurumculuk, 20th century art, Art, Expressionism, New expressionism, New figuration, Painting, Pop art, Postmodernism, Turkish art

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Zeki, S. (2012). Sanatta yeni figürasyon olgusu ve yeni dışavurumcu resim anlayışı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.