İnsan kaynakları yönetiminde motivasyon ve eğitim amacıyla sosyal medya kullanımının Bursa sanayi ve ticaret odasına kayıtlı şirketler genelinde araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018-01-18

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Hızla gelişen teknolojinin tüm dünyayı etkilediği günümüzde işletmelerin bu duruma ayak uydurabilmeleri için kendilerini sürekli yenilemeleri gerekmektedir. Yenilenme ve değişim sürecinde başarılı olmak isteyen işletmeler en önemli üretim ve hizmet girdisi olan İnsan Kaynaklarına bütçe ayırmak ve yatırım yapmak zorundadır. İnsan Kaynakları Yönetimine ayrılan kaynağın daha etkin kullanılması ve yönetim maliyetinin düşürülebilmesi için “İnsan Kaynakları Yönetiminde Motivasyon ve Eğitim Amacıyla” hızlı, erişilebilir ve ucuz olan “Sosyal Medya”dan yararlanabilme imkânları üzerine bu araştırma yapılmıştır. Uygulamada, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı şirketlerin, İnsan Kaynakları yönetici, uzman ve görevlilerinin İKY’de motivasyon ve eğitim amacıyla Sosyal Medya kullanım yöntem ve tutumları ile sosyo-demografik özelliklerin etkileri anket yöntemi ile araştırılmıştır. Araştırmada, İKY’de motivasyon ve eğitim amacıyla hızlı, erişilebilir ve ucuz olan Sosyal Medyanın disiplin yönetmelikleri ile belirlenen kurallara uygun şekilde kullanılmasının işletmelerin yönetim maliyetlerini düşürerek, motivasyon ve eğitimde etkinlik sağlayabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Sosyo-demografik özelliklerden motivasyon amacıyla kullanımda yaş grupları, eğitim amacıyla kullanımda yaş grupları ve cinsiyetin etkili olduğu bulunmuştur.
Nowadays, fast growing technology affects the whole world; businesses need to constantly renew themselves in order to keep up with this current situation. Businesses that want to succeed in the process of renewal and change have to allocate budget and invest in Human Resources. This study was carried out on the possibilities of benefiting from "Social Media" which is fast, accessible and inexpensive with "motivation and training in Human Resource Management" for more efficient use of allocated resources or to reduce the cost of Human Resources. In practice, the usage and methods of Social Media were investigated by questionnaire for motivation and education in Human Resources Management in companies registered to Bursa Chamber of Commerce and Industry.Indeed, the socio-demographic of human resources managers, experts or employees social media usage and attitudes were investigated as well. In the study, the appropriate use of the rules determined by the disciplinary regulations of Social Media is reducing the management costs of the enterprises which is fast, accessible and cheap for motivation and education in HRM, and also provide motivation and education effectiveness. Socio-demographic characteristics were found to be influenced by age groups and gender in use of social media.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 122-126)
x, 135 leaves

Anahtar Kelimeler

Eğitim, İnsan kaynakları yönetimi, İş tatmini, Motivasyon, Sosyal medya, Education, Human resources management, Job satisfaction, Motivation, Social media

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Altıntaş, B. (2018). İnsan kaynakları yönetiminde motivasyon ve eğitim amacıyla sosyal medya kullanımının Bursa sanayi ve ticaret odasına kayıtlı şirketler genelinde araştırılması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.