Sanat yapıtının farklı mekanlarda anlam problematiği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015-05-14

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Tarih boyunca, sanat ve mekan arasındaki ilişki sürekli değişim gösterir. Nadire kabineleri, değerli nesnelerin biriktirilip gösterildiği mekansal düzenlemelerin ilk örnekleridir. Tarihsel aşamalar boyunca gelişen ve büyüyen kabineler, müzelere dönüşmeye başlar. Kabinelerdeki akıldışı ve hayal gücüyle oluşturulan düzen, müzelerde yerini akılcı, bilimsel ve tarihsel disiplinlere bırakır.Nesnelerin teşhir edildikleri mekanlarla olan bağları, tarihsel süreci kapsayan gelişmelere paralel olarak,değişim göstermiştir. Sosyo-ekonomik ve kültürel politikaların kuşattığı sistemin etkisi sonucu dönüşen sanat, daima özgürlük arayışı içinde olmuştur. Sanatçıysa, yeni anlatım biçimleri ve deneyimlerle, sistemin yönlendiriciliği ve tahakkümleri karşısında yer almaktadır.
Art and venue has always had an evolving relationship in the course of history.Cabinet of curiosities,where valuable objects were stored and displayed, are the first examples of spatial arrangements. In time, Kunstkabinetts turned into museums as they thrived and grew in size. Curated by imagination, the extraordinary layouts of Kunstkabinetts transformed into rational, scientific and historical disciplines. Objects' ties to the place of exhibition underwent changes in parallel to the changes in historical processes. Surrounded by socio-economic and cultural policies, art is in constant search of liberty. Artists on the other hand, stand up to the dominance and inducement of the system through new ways of expression and experiences.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves: 105-107)
xii, 108 leaves

Anahtar Kelimeler

Mekân, Müze, Koleksiyon, Sanat, Sanatın özerkliği, Art, Autonomy of art, Collection, Museum, Space

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Mengeş, F. (2015). Sanat yapıtının farklı mekanlarda anlam problematiği. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.