Konkordatonun mali ve hukuki açıdan incelenmesi ve konkordato sürecinin perakende sektörü uygulama örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021-06-18

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

İflas ertelemenin kaldırılması üzerine kanun koyucu tarafından konkordato kurumu işler hale getirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışma ile hem konkordato hukukundaki temel sorunlara çözümler getirilmeye çalışılacak hem de konkordato başvurusu için zorunlu hale gelen Makul Güvence Veren Denetim hakkında bilgi verilecektir. Bağımsız Denetim Raporunun eklenecek belgeler arasına alınmasının amacı, gelişigüzel veya kötü niyetli konkordato başvurularının önüne geçmektir. Ayrıca firmaların mühlet içerisindeki mali durumunu en iyi şekilde ortaya koyacak olan mali analiz de önem arz etmektedir. Yukardaki bilgiler ışığında, konkordatonun aslında ne olduğu, konkordato ile kanun koyucunun neyi amaçladığı, bu amaçlara nasıl ulaşılacağı anlatılacak daha sonra meydana gelen sorunlarla ilgili çözüm önerileri bulunmaya çalışılacaktır. Konkordato konusunda ilk ortaya konulması gereken, şirketin ticari hayatına devam edip edemeyeceğinin denetlenmesidir. Bu konuyu açıklık getirecek olan şey ise Bağımsız Denetim Raporu ve finansal analiz olacaktır. Bu durumda Makul Güvence Veren Denetim Raporu konkordato ilan edecek firmaların durumu hakkında mahkemeye en güvenilir bilgiyi sağlayacak olup, firmaların ticari hayatlarına devam edip, edemeyeceğinin ilk ve en önemli göstergesi olarak değerlendirilebilir. Sonrası için ise finansal analiz devreye girecek ve firmanın mühlet içerisinde finansal açıdan durumunun düzelip düzelmediği değerlendirilecektir. Bağımsız denetim raporu mühlet kararı mı yoksa iflas kararı mı verileceği hususunda bir ön bilgi mahiyetindedir. Bağımsız denetim raporu firmanın dürüst borçlu olup olmadığının tespiti konusunda önem taşımaktadır.
Upon the abolition of the bankruptcy postponement, the concordat institution was made operational by the legislator and started to be implemented. With this study, it will be tried to find solutions to the main problems in the concordat law and information will be given about the Reasonable Assurance Audit, which has become mandatory for the concordat application. The purpose of including the Independent Audit Report among the documents to be attached is to prevent arbitrary or malicious concordat applications. In addition, the financial analysis, which will best reveal the financial situation of the companies within the deadline, is also important. In the light of the above information, it will be explained what the concordat actually is, what the legislator aims with the concordat, how to achieve these aims, and then it will be tried to find solutions for the problems that occur. The first thing to be determined about the concordat is to check whether the company can continue its commercial life. What will clarify this issue will be the Independent Audit Report and financial analysis. In this case, the Audit Report Giving Reasonable Assurance will provide the court with the most reliable information about the status of the companies that will declare a concordat, and can be considered as the first and most important indicator of whether the companies can continue their commercial life or not. For the next, financial analysis will be activated and it will be evaluated whether the financial situation of the company has improved within a short period of time. The independent audit report is in the nature of preliminary information on whether a respite decision or a bankruptcy decision will be made. The independent audit report is important in determining whether the company is an honest debtor.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 102-104)
ix, 105 leaves

Anahtar Kelimeler

Bağımsız denetim, İcra İflas Kanunu, Konkordato, Makul güvence, Mali analiz, Bankruptcy law, Concordat, Financial analysis, Independent audit, Reasonable assurance

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Başak, M. B. (2021). Konkordatonun mali ve hukuki açıdan incelenmesi ve konkordato sürecinin perakende sektörü uygulama örneği. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.