Enez (Ainos) ilçesi kültürel peyzaj alanlarının tarihsel süreçteki değişimleri üzerine araştırmalar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020-09-30

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Her kentin geçmişten gelen, tarihi, kültürü, gelenekleri, doğal ve yerel özellikleri gibi unsurlardan oluşan bir kimliği vardır. Kentin kimliğini var eden önemli unsurlardan biri tarihi çevresidir. İnsanlar, tarih boyunca yaşamlarını, geleneklerini ve kültürlerini; sokaklara, pazarlara ve mimari yapılarına yansıtmışlardır. Bu çalışmada; kentin, geçmişi ve bugüne dair bir değerlendirme yapılarak, kentin sahip olduğu, kültürel değerler irdelenmiştir. Enez Kenti’nde açık mekanlardaki fiziksel değişim ve mekanların etki alanları incelenerek, bugünkü koşullarda tarihi kimliği, kültürel çevre ve mimari özellikleri korunarak plan ve tasarım yapılmasına olanak sağlayacak incelemelerde bulunulmuştur. Ayrıca, tarihsel süreçte kentin değişimi ve gelişimi ile kentsel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla kullanımlar incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı; Enez tarihi kentinde yüzyıllardır var olan ve modern kent ile zaman içerisinde değişen kültürel peyzaj alanlarının geçmişten bugüne değişimini kentsel açıdan incelenmesidir. Bu değişim ile kentin gelişim dönemlerinde kentsel anlamda ne kadar etkilendiği ve günümüzde sürdürülebilir kullanım sağlanmasına yardımcı olacak kentsel ve mimari analizlerin yapılması ve değerlendirilmesidir.
Each city has an identity from the past, consisting of elements such as its history, culture, traditions, natural and local characteristics. One of the important elements that exists in the identity of the city is its historical surroundings. People have lived throughout history, their traditions and cultures; streets, markets and architectural structures. In this study; The city has an assessment of its past and present, and the cultural values of the city have been examined. In the city of Enez, physical change in open spaces and the domains of the venues have been examined, and in today’s conditions, investigations have been conducted that will allow plans and designs to be made by preserving its historical identity, cultural environment and architectural characteristics. In addition, in the historical process, the city’s change and development and its uses for the purpose of ensuring urban sustainability have been examined. The purpose of this study is to examine the change of the cultural landscape area that existed for centries within the modern city from past to present in the historical city of Enez from an urban angle. With this change how much the city is affected in the sense of urban during the improvement periods and analysing and evaluating the urban and architectures to help of ensuring the sustainable usage today.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 86-90)
x, 97 leaves

Anahtar Kelimeler

Peyzaj, Tarihi çevre, Kültürel peyzaj, Enez, Ainos, Landscape, Historical environment, Cultural landscape

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Öztürk Bektaş, E. (2020). Enez (Ainos) ilçesi kültürel peyzaj alanlarının tarihsel süreçteki değişimleri üzerine araştırmalar. İstanbul: Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Esntitüsü.