Public Private Partnership projects: Eurasia Tunnel

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019-07-30

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

PressAcademia

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Purpose- Governments perform and observe various services and investments via various methodologies in several sectors such as transportation, health, education for the prosperity of the citizens. Public-Private-Partnership (PPP) model is a commonly applied method by Turkish Government recently due to financing and operational advantages. The main purpose of the study is to understand the Fundamentals of a PPP Project and compare international examples and principles with a case analysis of the Eurasia Tunnel. Methodology- PPP fundamentals and the application process are defined in the study with exploratory research methodology. According to the recommended structures, process cycle and process applications, comparative case study methodology is used to determine the similarities between theoretical knowledge and practice. Findings- As a result of the comparison study the similarities and detailed information are provided about the case study. Also, the additional benefits of the project mentioned in the case study is determined. Conclusion- A successful PPP Project example and its fundamentals are determined according to the case study. With the help of additional benefits of the project, a revaluation approach to be considered for PPP Projects for the future studies.
Amaç- Hükümetler, vatandaşlarının refahı için ulaşım, sağlık, eğitim gibi sektörlerde çeşitli hizmet ve yatırım faaliyetlerini çeşitli metodolojiler ile ifa ve icra eder. Kamu Özel İşbirliği modeli finansal ve işletimsel avantajları nedeniyle Türkiye’de son zamanlarda çok tercih edilmektedir. Bu çalışmanın ana amacı, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin temel ilkelerinin anlaşılması, uluslararası örnekler ve prensiplerin bir örnek olay analizi olarak Avrasya Tüneli ile karşılaştırmasının gerçekleştirilmesidir. Yöntem- Kamu Özel İşbirliğinin temel ilkeleri ve uygulama süreçleri açıklayıcı araştırma modeli kullanılarak verilmiştir. Önerilen organizasyon yapıları, süreç döngüsü ve uygulama süreçleri, karşılaştırmalı örnek olay analizi modeli kullanılarak teorik bilgi ile pratik uygulamanın kıyaslaması yapılmıştır. Bulgular- Karşılaştırma çalışması sonuçlarına göre tespit edilen benzerlikler ve örnek olay analizi ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmıştır. Ayrıca örnek vaka analizinde proje ile ilgili tespit edilen ek faydalar da bu çalışmada belirtilmiştir. Sonuç- Başarılı bir Kamu Özel İşbirliği projesi ve temel ilkeleri, örnek olay analizi ile belirlenmiştir. Projenin ek faydalarının tespiti vasıtasıyla yeniden değerleme yaklaşımı geliştirilmesi ve diğer KÖİ Projelerinin gelecek çalışmalarda kullanması değerlendirilecektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

PPP Project fundamentals, Case study, Eurasia Tunnel, Transportation, KÖİ Projelerinin temel ilkeleri, Örnek olay analizi, Avrasya Tüneli, Ulaşım

Kaynak

PressAcademia Procedia

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

1

Künye

Kaptan, A. K. & Teker, S. (2019). Kamu Özel Sektör İşbirliği projeleri: Avrasya Tüneli. PressAcademia Procedia, 9(1), 253-256. doi:10.17261/Pressacademia.2019.1100