Annelerin psikolojik dayanıklılığının ve duygu sosyalleştirme stratejilerinin çocukların duygu düzenleme becerileri üzerindeki rolü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2024-03

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Galenos Publishing House

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Amaç: Bu araştırma, 48-72 aylık çocuklara sahip annelerin psikolojik dayanıklılık puanları ile duygu sosyalleştirme stratejileri puanlarının, bazı sosyodemografik değişkenler kontrol edikten sonra çocuklarının duygu düzenleme becerileri üzerindeki yordayıcı rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Kartopu ve kolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılan, 48-72 aylık çocuğu olan 659 anne ile yapılan araştırmada veriler, Sosyodemografik Bilgi Formu, Duygu Düzenleme Ölçeği, Çocukların Olumsuz Duygularıyla Başa Çıkma Ölçeği ve Erişkin Yılmazlık Ölçeği aracılığıyla gönüllülük esasına göre çevrimiçi olarak toplanmıştır. Bu araştırma ilişkisel tarama modeline dayanan kesitsel bir çalışmadır. Bulgular: Analiz sonuçlarına göre, annelerin psikolojik dayanıklılık puanları çocukların duygu düzenleme becerilerini pozitif yönde anlamlı düzeyde (?=0,279; p<0,01); annelerin destekleyici duygu sosyalleştirme stratejileri puanları çocukların duygu düzenleme becerilerini pozitif yönde anlamlı düzeyde (?=0,220; p<0,01); annelerin destekleyici olmayan duygu sosyalleştirme stratejileri puanları çocukların duygu düzenleme becerilerini negatif yönde anlamlı düzeyde (?=-0,260; p<0,01) yordamaktadır. Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarında ise çocuk cinsiyeti ve ailedeki çocuk sayısı sosyodemografik değişkenleri kontrol edildikten sonra, annenin psikolojik dayanıklılığı, destekleyici ve destekleyici olmayan duygu sosyalleştirme stratejileri puanlarının, duygu düzenleme puanlarının anlamlı yordayıcıları olduğu bulunmuştur (p<0,01). Sonuç: Bu bulgular annenin psikolojik dayanıklılığının ve annelerin kullandıkları duygu sosyalleştirme stratejilerinin çocuğun duygusal gelişimi üzerindeki önemini göstermektedir. Dolayısıyla çocukların duygu düzenleme becerilerini geliştirmeye yönelik terapötik müdahale ve programlara annelerin de dahil edilmesinin terapi verimliliğini artırabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda araştırma bulgularının, ebeveynin psikolojik dayanıklılığı ve duygu sosyalleştirme stratejileri ile duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak literatüre ışık tutacağına inanılmaktadır.
Objectives: This study aims to examine the predictive role of psychological resilience and emotion socialization strategies scores of mothers with 48-72 months old children on their children’s emotion regulation skills, after controlling for some sociodemographic variables. Materials and Methods: This study consisted of 659 mothers with 48-72 months old children reached by snowball and convenience sampling method. Data were collected online on a voluntary basis through the Sociodemographic Information Form, the Emotion Regulation Scale, the Scale for Coping with Negative Emotions of Children, and the Adult Resilience Scale. The research is cross-sectional and based on relational screening model. Results: The results show that children’s emotion regulation skills scores are positively and significantly predicted by mothers’ psychological resilience scores (?=0.279; p<0.01), positively and significantly predicted by mothers’ supportive emotion socialization strategies scores (?=0.220; p<0.01), and negatively and significantly predicted by mothers’ non-supportive emotion socialization strategies scores (?=-0.260; p<0.01). The multiple linear regression analysis results demonstrated that after controlling children’s gender and number of child in a family, the mother’s psychological resilience, supportive, and non-supportive emotion socialization strategies scores are significant predictors of emotion regulation scores (p<0.01). Conclusion: In conclusion, these findings indicate the importance of the psychological resilience of the mother and the emotion socialization strategies used by mothers on the emotional development of children. Therefore, the inclusion of mothers in therapeutic interventions and programs aimed at improving children’s emotion regulation skills may increase the effectiveness of therapy. Also, it is believed that the findings will shed light on the literature by revealing the relationship between parental resilience and emotion socialization strategies and emotion regulation skills.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Psikolojik dayanıklılık, Duygu sosyalleştirme, Duygu düzenleme, Erken çocukluk, Early childhood, Emotion regulation, Emotion socialization, Psychological resilience, Childhood, Convenience sample, Coping, Cross-sectional study, Diagnosis, Emotion, Emotional development, Human experiment, Mother, Multiple linear regression analysis, Psychological development, Psychological resilience scale, Skill, Socialization, Sociodemographics

Kaynak

Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

N/A

Cilt

31

Sayı

1

Künye

Gürses, D., Aktan, Z. D. & Ülkümen, İ. (2024). Annelerin psikolojik dayanıklılığının ve duygu sosyalleştirme stratejilerinin çocukların duygu düzenleme becerileri üzerindeki rolü. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 31(1), 39-47. doi:10.4274/tjcamh.galenos.2022.84755